Kappale 2 - コーヒーをどうぞ

Teksti

Sanasto

Kielioppi

Muuta huomion arvoista

Kaisa vierailee ystävänsä Aikon luona.

カイサ: ごめんください 。こんにち は あいこさん。
あいこ: カイサさん、こんにち は。どうぞ。
カイサ: おじゃまします。
あいこ: どうぞ、こちら へ。おかけください。
カイサ: ありがとうございます。
あいこ: コーヒーをどうぞ。
カイサ: ありがとう。ああ、なんて きれいな かびん です ね。
あいこ: どうも。たんじょうび プレゼント です。ケーキ は いかが です か。
カイサ: はい、いただきます。とても おいしい ケーキ です。
あいこ: コーヒー もう いっぱい いかが です か。
カイサ: はい、ありがとう ございます。
あいこ: ケーキ もう いかが です か。
カイサ: いいえ、もう けっこう です。

Kaisa: Saanko tulla sisään? Hyvää päivää Aiko!
Aiko: Hyvää päivää Kaisa! Ole hyvä (ja tule peremmälle).
Kaisa: Anteeksi, että häiritsen...
Aiko: Ole hyvä, tännepäin. Istu ole hyvä.
Kaisa: Kiitos paljon.
Aiko: Kahvia ole hyvä.
Kaisa: Kiitos. Voi kuinka kaunis kukkamaljakko, eikö olekin!
Aiko: Kiitos. (Se on) syntymäpäivälahja. Miten olisi kakku?
Kaisa: Kyllä (kiitos), otan (mielelläni). Todella herkullista kakkua!
Aiko: Miten olisi vielä kupillinen kahvia?
Kaisa: Kyllä kiitos.
Aiko: Miten olisi vielä (pala) kakkua?
Kaisa: Ei (kiitos), (tässä) on jo tarpeeksi.

- - -

Kaisa kyselee Aikolta erilaisista esineistä ja asioista.

カイサ: この しろい はな は なん です か。
あいこ: それ は さくら です。
カイサ: その あかい はな は なん です か。
あいこ: これ は ばら です。
カイサ: あの おおきい たてもの は なん です か。
あいこ: あの ふるい たてもの です か、あの きいろな たてもの です か。
カイサ: あの ふるい たてもの です。
あいこ: あれ は びじゅつかん です。あの きいろな たてもの は ゆうびんきょく です。
カイサ: この ちさい たてもの は なん です か。
あいこ: それ は ぎんこう です。
カイサ: その あたらしい たてもの は なん です か。
あいこ: これ は びょういん です。
カイサ: この りんご は おおきい ですか、ちさい です か。
あいこ: それ は ちさい です。
カイサ: あの テレビ は たかい です か、やすい です か。
あいこ: あれ は やすい です。
カイサ: その ほん は おもしろい です か。
あいこ: いいえ、あまり おもしろくない です。
カイサ: あの えいが は ゆうめい です か。
あいこ: いいえ、あまり ゆうめい ではありません。
カイサ: あの えいが は どう です か。
あいこ: あれ は たのしい です。
カイサ: この しょうせつ は どう ですか。
あいこ: それ は たいへん つまらない です。

Kaisa: Mikä tämä valkoinen kukka on?
Aiko: Se on kirsikankukka.
Kaisa: Mikä se punainen kukka on?
Aiko: Tämä on ruusu.
Kaisa: Mikä tuo suuri rakennus on?
Aiko: Tuo vanha rakennus vai tuo keltainen rakennus?
Kaisa: Tuo vanha rakennus.
Aiko: Tuo on taidemuseo. Tuo keltainen rakennus on postitoimisto.
Kaisa: Mikä tämä pieni rakennus on?
Aiko: Se on pankki.
Kaisa: Mikä se uusi rakenus on?
Aiko: Tämä on sairaala.
Kaisa: Onko tämä omena iso vai pieni?
Aiko: Se on pieni.
Kaisa: Onko tuo televisio kallis vai halpa?
Aiko: Tuo on halpa.
Kaisa: Onko se kirja mielenkiintoinen?
Aiko: Ei, (tämä) ei ole kovinkaan mielenkiintoinen.
Kaisa: Onko tuo elokuva kuuluisa?
Aiko: Ei, (se) ei ole kovinkaan kuuluisa.
Kaisa: Millainen tuo elokuva on?
Aiko: Tuo on hauska.
Kaisa: Millainen tämä romaani on?
Aiko: Se on hirvittävän tylsä.

Sanasto

ごめんください Saanko tulla sisään?
ください Ole hyvä (tee/anna jotain)
どうぞ Ole hyvä
おじゃまします Anteeksi, että keskeytin/häiritsen
こちら tämä suunta; tämä henkilö
[osoittaa suuntaa] [partikkeli, kts. kielioppi]
おかけください Istu ole hyvä
ありがとうございます Kiitos paljon
ありがとう kiitos
コーヒー kahvi
[osoittaa objektia] [partikkeli, kts. kielioppi]
なんて kuinka...! miten...!
きれいな kaunis (adj-na)
かびん kukkamaljakko
はな kukka
かめ maljakko, pullo, purkki
Eikö niin? [partikkeli, kts. kielioppi]
どうも kiitos
たんじょうび syntymäpäivä
プレゼント lahja
ケーキ kakku
いかが kuinka, millä tapaa
いただきます otan vastaan (nöyrä tyyli)
とても todella, hyvin, hirvittävän
おいしい herkullinen (adj-i)
もう vielä; jo
いっぱい yksi kupillinen
けっこう tarpeeksi, riittävästi
しろい valkoinen (adj-i)
なん mikä
さくら kirsikankukka
あかい punainen (adj-i)
ばら ruusu
おおきい iso, suuri (adj-i)
たてもの rakennus
ふるい vanha (esineistä) (adj-i)
きいろな keltainen (adj-na)
びじゅつかん taidemuseo
ゆうびんきょく postitoimisto
ちさい pieni (adj-i)
ぎんこう pankki
あたらしい uusi (adj-i)
びょういん sairaala
りんご omena
テレビ televisio
たかい kallis; korkea (adj-i)
やすい halpa (adj-i)
ほん kirja
おもしろい mielenkiintoinen (adj-i)
あまり ei juurikaan, ei kovin [käytetään kielteisen verbin kanssa]
えいが elokuva
ゆうめい kuuluisa (adj-na)
どう kuinka, millainen
たのしい hauska (adj-i)
しょうせつ romaani, kertomus
たいへん hirveä; valtava; vaikea (adv, adj-na)
つまらない tylsä (adj-i)

Kielioppi

Adjektiivit

Japanissa on pääasiallisesti kahdenlaisia adjektiiveja: I-adjektiiveja ja na-adjektiiveja. Molemmat voivat sekä määrittää substantiivia että olla predikatiivina. Ollessaan predikatiivina adjektiivit eivät taivu. Määrittäessään substantiivia molemmat esiintyvät muodossa, josta nimensäkin ovat saaneet: I-adjektiivit loppuvat aina nimensä mukaisesti い ja na-adjektiivit tarvitsevat avukseen kopulan な.

Na-adjektiivit

ああ、なんて きれいな かびん です ね。
Adjektiivi määrittää lauseessa substantiivia, joten se tarvitsee peräänsä kopulan な. Vertaa lausetta seuraavaan lauseeseen, jossa adjektiivi on predikatiivina: この かびん は きれい です。Tässä adjektiivi on perusmuodossaan ilman な-kopulaa. Kielteinen muoto ilmaistaan seuraavasti: あの まち は しずか ではありません。'Tuo kaupunki ei ole hiljainen'. Menneet muodot ovat vastaavasti: あの まち は しずか でした。ja あの まち は しずか ではありませんでした。

Myönteinen Kielteinen
Ei-mennyt げんき です げんき ではありません
Mennyt げんき でした げんき ではありませんでした
げんき tarkoittaa 'terve, eloisa, vilkas, rohkea'.

I-adjektiivit

とても おいしい ケーキ です。
Tässä lauseessa i-adjektiivi määrittää substantiivia. On olemassa myös muutamia na-adjektiiveja, jotka loppuvat い. Näiden tunnistamiseen ei ole oikeastaan mitään keinoa, ne pitää vain tietää. Yleisimmät い:hin loppuvat na-adjektiivit ovat きれい(な)eli kaunis ja puhdas ja きらい(な)eli inhottava. I-adjektiivit ovat siitä erikoisia, että toisin kuin na-adjektiivit, ne taipuvat eri aikamuodoissa ja voivat olla myös kielteisessä muodossa. Seuraavassa esimerkki ei-menneestä kielteisestä muodosta: わたし は そがしくない です。, 'Minä olen ei-kiireinen'. Kopula です ei siis taivu vaan adjektiivi. Seuraavaksi sama lause myönteisessä ja kielteisessä menneessä muodossa: わたし は いそがしかった です。 ja わたし は いそがしくなかった です。

Myönteinen Kielteinen
Ei-mennyt ちかい です ちかいくない です
Mennyt ちかいかった です ちかいくなかった です
ちかい tarkoittaa 'lähellä'.

Ei ole tietenkään sääntöä ilman poikkeusta. Japanissa on yksi epäsäännöllinen adjektiivi ja huonoksi onneksi se on niinkin yleinen adjektiivi kuin hyvä, いい tai kanjilla kirjoitettuna 良い. Tämä i-adjektiivi kirjoitetaan todella usein hiraganalla (いい). Sen muut taivutusmuodot pohjautuvat kuitenkin sen toiseen ääntämiseen, よい. Samoin käyttäytyy tähän adjektiiviin pohjautuva adjektiivi かっこいい eli hyvännäköinen, "siisti", cool (かっこう tarkoittaa ulkonäköä).

Myönteinen Kielteinen
Ei-mennyt いい です よくない です
Mennyt よかった です よかなかった です

Partikkelit

Patikkeli へ ilmaisee suuntaa: こちら へ, 'tänne päin'.

Partikkeli を ilmaisee suoraa objektia: コーヒー を どうぞ, 'kahvia, ole hyvä'. を partikkelin avulla voidaan esittää myös kohteliaita pyyntöjä: パスポート を ください, 'Antakaa passinne, olkaa hyvä'. Tällä partikkelilla on myös muita merkityksiä, joihin tutustutaan myöhemmin.

ね-partikkeli voi tulla vain lauseen loppuun. Se on kysyvä partikkeli ja se odottaa myöntymistä ja myötäilyä sekä varmistusta kuulijalta. Partikkeli voidaan suomentaa 'eikö niin'.

Muuta huomionarvoista

ごめんください、 おじゃまします

Näitä fraaseja käytetään yleisesti kun mennään vierailulle jonkun toisen kotiin. Ne pohjautuvat osittain kohteliaisuuteen, osittain siihen, että japanilaiset jakavat elämänalueensa tarkasti そと:on (ulkopuoli) ja うち:iin (sisäpuoli) eli 'ulkopuolisiin' ja 'sisäpiiriin'. Näitä rajoja tulee kunnioittaa ja sen tähden on erityisen tärkeää muistaa kohteliaisuus 'tunkeuduttaessa' toisen sisäpiiriin.

おかけください

ください-ilmaisua käytetään kun pyydetään kohteliaasti toista henkilöä tekemään tai antamaan jotain. Sitä voidaan käyttää sekä substantiivien ja verbien kanssa. Mikäli kyseessä on substantiivi, sen ja ください:n väliin lisätään partikkeli を: これ を ください, 'Antakaa tämä olkaa hyvä' (esimerkiksi myyjälle kaupassa).

Kohteliaisuutta ilmaisevat etuliitteet ご ja お

Substantiiveihin on mahdollista lisätä kunnioitusta ilmentävä etuliite おー tai ごー. お-etuliitettä käytetään japanilaisperästen sanojen yhteydessä ja ご-etuliitettä kiinalaisperäisten lainasanojen yhteydessä. Molemmat etuliiteet tarkoittavat karkeasti suomennettuna "kunnianarvoisa". Yleisesti ottaen naiset käyttävät enemmän näitä etuliitteitä kuin miehet. Liitteitä käytetään usein myös vakiintuneissa sanonnoissa おきゃくさま (asiakas), おかね (raha), おちゃ (vihreä tee) ja ごはん (riisi).

ありがとう, どうぞ

Japanissa on useita mahdollisuuksia ilmaista kiitosta: どうも (vastaava kuin suomen 'kiitti', mutta jonkin verran kohteliaampi), ありがとう, ありがとうございます, どうもありがとうございます. Mitä pidemmäksi rimpsu tulee, sitä kohteliaampi kiitos on. Kiitettäessä jostain aiemmin tapahtuneesta asiasta voidaan käyttää myös muotoa ありがとうございました.

どうぞ tarkoittaa taas vastaavasti 'ole hyvä'. Sitä käytetään kun tarjotaan toiselle jotain: コーヒーをどうぞ, 'kahvia, ole hyvä'. (vertaa: ください)

けっこう

けっこう tarkoittaa 'tarpeeksi' tai 'riittävästi'. Toinen esimerkki sanan käytöstä voisi olla vaikkapa tämä taksikuskille sanottava fraasi:ここ で けっこう です, 'Pysähtykää tähän' eli kirjaimellisesti 'Tässä paikassa on riittävästi'. Sanalla on myös toinen merkitys, nimittäin 'hurmaava', 'kiva', 'ihana', 'herkullinen'.

Jaa tämä sivu:

Etusivulle |  Takaisin sivun alkuun

Kysyttavää? Kommentteja? Virheitä? Toiveita? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille (kirjaudu sisälle tunnuksella "Vierailija" ja salasanalla "kanjikaveri") tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017