Foorumi   Blogi   Linkit   Kanjikaveri  

Kuulemani mukaan, vaikuttaa nähtävästi olevan samantapainen kuin...

← Edellinen (Määrien ilmaiseminen) | Sisällysluettelo | Seuraava (Vertailut jne.) →Yhdennäköisyyden, samankaltaisuuden ja kuulopuheen ilmaiseminen

Japaniksi voidaan ilmaista useilla eri tavoilla yhdennäköisyyttä tai samankaltaisuutta, riippuen ulkonäöstä, käytöksestä tai lopputulemasta. Kun näitä ilmauksia opettelee ensimmäistä kertaa, saattaa olla vaikea ymmärtää, mikä niiden välinen ero on, koska ne kaikki kääntyvät suunnilleen samalla tavalla suomeksi. Tämä kappale on suunniteltu näiden ilmausten välisten erojen opiskeluun, niin että alat ymmärtää mikä vaihtoehto on sopii mihinkin tilanteeseen.

Samankaltaisuuden ilmaiseminen よう:ta () käyttäen

Olemmekin jo käyneet lyhyesti läpi sanan 「よう」 käytön täällä. Opimme, että 「よう」 tarkoittaa vaikutelmaa tai tapaa. Voimme käyttää tätä määritelmää kun haluamme sanoa, että jollakin on jonkin tietyn tilan tapa tai vaikutelma. Tätä sanaa voidaan käyttää monella tapaa ilmaisemaan samankaltaisuutta. Yksinkertaisin esimerkki tästä on määrittää suoraan alisteista lausetta. Kun lause päättyy 「よう」:hon, täytyy oleminen ilmaista yksiselitteisesti liittämällä lauseen loppuun 「だ」, 「です」 tai 「でございます」.

(1) ここには、誰もいないよう。- Vaikuttaa siltä, ettei täällä ole ketään.
(2) 映画観たようです。- Vaikuttaa siltä, että hän katsoi elokuvan.

Kun sanaa よう määritetään suoraan substantiivilla tai na-adjektiivilla, on substantiivien kanssa käytettävä partikkelia 「の」 ja na-adjektiiveihin liitettävä perään 「な」.
(3) 学生ようだ。- Vaikuttaa olevan opiskelija.
(4) ここ静かようだ。- Täällä vaikuttaa olevan rauhallista.
Huomaa, ettei esimerkissä (3) sanota, että joku näyttää opiskelijalta. Enemminkin yksiselitteinen olemassa oleminen toteaa, että joku näyttää olevan opiskelija. Sivuhuomautuksena, ei voida sanoa, että 「おいしいようだ」 merkityksessä "näyttää herkulliselta". Se nimittäin tarkoittaa "Tämä ruoka on ilmeisesti herkullista," mikä voi itseasiassa olla tavallaan töykeää.

Sanaa よう voidaan käyttää myös na-adjektiivina kuvaamaan jotakin, joka vaikuttaa olevan jotain muuta.
(5) あの見たよう気がした。- Minulla oli sentapainen tunne, että olisin nähnyt sen henkilön ennenkin.
(6) 学生よう雰囲気ですね。- Hänen (ympärillään) on opiskelijamainen ilmapiiri.

Vielä lopuksi, kun sanaan よう liitetään kohdepartikkeli, voidaan ilmaista sen kaltaisia asioita kuin "kuulin sen sillä tavalla" tai "Sanoin sen niin kuin...".
(7) ちょっと怒ったよう聞こえた。- Oli kuultavissa, että (hän) oli hieman vihainen.
(8) 何も起こらなかったよう言った。- Sanoin (sen) niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.

「みたい」:n käyttäminen kun joku näyttää joltakin toiselta

Toinen tavanomaisempana pidetty tapa ilmaista samankaltaisuutta päätteen 「みたい」 käyttäminen. Älä sekoita tätä verbin 「見る「たい」-taivutukseen. Suurin ero on siinä, että tämä 「みたい」 voidaan liittää suoraan substantiiveihin, adjektiiveihin ja verbeihin partikkelien tapaan, mitä i-adjektiivit, kuten 「~たい」, eivät mitä ilmeisemmin voi tehdä.
「みたい」:n käyttäminen kun joku näyttää joltakin toiselta
Taivutus esimerkki: 「
MyönteinenKielteinen
Ei mennytみたいNäyttää koiraltaじゃないみたいEi näytä koiralta
MennytだったみたいNäytti koiraltaじゃなかったみたいEi näyttänyt koiralta

Esimerkit

(1) もう売り切れみたい。- Näyttää siltä, että se on jo loppuunmyyty.
(2) 制服着ている姿みると、学生みたいです。- Kun katson uniformua käyttävää hahmoa, näyttää (se henkilö) koululaiselta.

Edellinen esimerkki antaa ymmärtää, että uniformua käyttävä henkilö ei oikeasti ole koululainen, koska hän vain näyttää koululaiselta. Se eroaa edellä käsitellyn 「よう」:n esimerkistä (3), joka taas antaa ymmärtää, että henkilö vaikuttaa koululaiselta (mutta ei välttämättä ole sellainen). Taaskaan ei voida sanoa 「おいしいみたい」, kun halutaan sanoa, että joku näyttää makoisalta. Se vihjaa, että tosiasiassa ruoka ei ehkä olekaan niin hyvää. Samasta syystä ei voi koskaan sanoa 「かわいいみたい」, kun halutaan sanoa, että joku näyttää söpöltä.

Älä unohda, että 「みたい」 ei taivu kuten 「~たい」-muoto tai i-adjektiivit.
(誤) このピザお好み焼きみたくない?- (みたい on taivutettu kuten i-adjektiivi.)
(3) このピザお好み焼きみたいじゃない?- Eikö tämä pizza näytäkin okonomiyakilta?

「みたい」 on oikeastaan kielioppirakenne, jota käytetään ainoastaan keskusteluissa. Älä käytä sitä ainekirjoituksessa, esseissä, artikkeleissa tai missään, minkä on tarkoitus kuulostaa arvovaltaiselta. Voit käyttää näissä sen sijaan 「よう」:ta seuraavalla tapaa.
(6) もう売り切れよう。- Vaikuttaa siltä, että se on jo loppuunmyyty.
(7) このピザお好み焼きよう見える。- Tämä pizza näyttää siltä kuin se olisi okonomiyaki.

Lopputuloksen arvaaminen 「~そう」:ta käyttäen

Suomenkielen ilmauksen "näyttää joltakin" ongelma on se, että sillä on liika merkityksiä. Se voi tarkoittaa ulkonäön samankaltaisuutta, käytöksen samankaltaisuutta ja jopa sitä, että tämän hetkinen näyttö osoittaa todennäköiseen lopputulokseen. Seuraavaksi opimme kuinka kolmatta merkitystä ilmaistaan: kuinka osoitetaan annetun tilanteen todennäköistä tulosta.

Aivan kuten tähän mennessä tässä kappaleessa opittuja kielioppirakenteita, tätäkin rakennetta voidaan käyttää yksinkertaisesti lisäämällä 「そう」 verbien ja adjektiivien loppuun. On kuitenkin neljä tärkeää erikoistapausta. Itse asiassa huomasin tämän vasta äskettäin, mutta taivutussäännöt ovat täsmälleen samat kuin viime kappaleessa opitussa 「~すぎる」-kielioppirakenteessa. Ainoa ero on se, että adjektiivi 「いい」 täytyy muuttaa muotoon 「よさ」 ennen 「そう」:n liittämistä, jolloin saadaan muoto 「よさそう」.

Taivutussäännöt
  1. Verbit täytyy muuttaa vartalomuotoonsa.
  2. I-adjektiivien 「い」 täytyy tipauttaa pois, poikkeuksena 「いい」.
  3. いい」 täytyy ensin taivuttaa muotoon 「よさ
  4. Kaikissa kielteisissä muodoissa 「い」 täytyy korvata päätteellä 「さ」.
  5. Tätä rakennetta ei voi käyttää pelkkien substantiivien kanssa.

1. Verbit täytyy muuttaa vartalomuotoonsa

Poista ru-verbien 「る」

(1) バランス崩れて一瞬倒れそうだった。
- Kadottaen tasapainoni, näytti hetken ajan todennäköiseltä, että kaatuisin maahan.

Muuta u-verbien / u / -vokaaliäänne äänteeseen / i /

(2) この辺りありそうだけどな。
- Näyttäisi todennäköiseltä, että se olisi näillä seuduin, mutta...

2. I-adjektiivien 「い」 täytyy tipauttaa pois

Seuraavan esimerkin 「おいしい」:n 「い」 on poistettu.

(1) この漬物おいしそう!
- Olen varma, että tämä säilötty vihannes on herkullinen! (Tämä säilötty vihannes näyttää hyvältä!)

Poikkeus: Ainoa poikkeus tähän sääntöön on adjektiivi 「いい」. Kun tätä rakennetta käytetään 「いい」:n kanssa, se täytyy ensin muuttaa muotoon 「よさ」.

(2) これ結構よさそうだけど、やっぱり高いよね。
- Tämäkin näyttää melko hyvältä mutta, kuten odotettavissa, se onkin kallis, vai kuinka?

Na-adjektiiveille ei tarvitse tehdä mitään.

(3) お前なら、金髪好きそうだな。
- Sinut tuntien, lyön vaikka vetoa, että pidät blondeista.

3. Kaikkien kielteisten muotojen 「い」 täytyy korvata 「さ」:lla.

来る」:n kielteinen muoto on 「こない」, joten kun sitä käytetään yhdessä 「~そう」:n kanssa, siitä tulee 「こなさそう」.

(1) もう10時なったから、来なさそうだね。
- Koska kello on jo 10, näyttää siltä, ettei (se henkilö) tule.

(2) これただ試合じゃなさそうだ
- Näyttää siltä, että tämä ei ole tavallinen peli.

Samoin kuin 「~すぎる」 -kieliopin kohdalla, i-adjektiivit, jotka on johdettu kielteisestä 「~ない」:sta, kuten 「もったいない」 ja 「情けない」, seuraavat myöskin tätä sääntöä (jolloin niistä tulee 「もったいなさそう」 ja 「情けなさそう」).

4. Tätä rakenetta ei voida käyttää pelkkien substantiivien kanssa

(誤) その学生そう

Tarjolla on muita jo läpikäytyjä muita kielioppirakenteita, joita voidaan käyttää osoittamaan, että jokin on todennäköisesti jotain muuta.

(1) その学生でしょう
- Se henkilö on mahdollisesti opiskelija.

(2) その学生だろう
- Se henkilö on mahdollisesti opiskelija.

Älä koskaan käytä adjektiivia 「かわいい」 tämän rakenteen kanssa. 「かわいそう」 on aivan eri sana, jota käytetään kun säälitään jotakuta tai jotain. 「かわいい」 tarkoittaa jo itsessään "näyttää söpöltä", joten mitään tässä kappaleessa opituista kielioppirakenteista ei tarvitse käyttää ikinä kun halutaan sanoa, että joku näyttää söpöltä.

(1) このかわいそう
- Voi tätä koira parkaa.

(2) このかわいい
- Tämä koira on söpö(nnäköinen).

Kuulopuheen ilmaiseminen 「~そうだ」:a käyttäen

Syy siihen miksi 「~そう」:n käytössä on niin monta ärsyttävää sääntöä, on sen erottaminen seuraavasta opittavasta kielioppirakenteesta. Tämä on hyödyllinen rakenne, kun haluat puhua asioista, jotka olet kuullut, mutta joilla ei ole välttämättä mitään tekemistä omien ajatustesi tai tunteidesi kanssa. Toisin kuin edellisessä rakenteessa, 「そうだ」 voidaan liittää suoraan verbien ja i-adjektiivien perään. Na-adjektiivien ja substantiivien tapauksessa on ilmaistava oleminen liittämällä 「だ」 substantiiviin/na-adjektiiviin. Huomaa myös, että 「そう」:hon täytyy myös itseensä liittää perään joko 「だ」、「です」 tai 「でございます」. Nämä eroavaisuudet erottavat tämän rakenteen edellä opistusta rakenteesta. Tässä rakenteessa ei ole aikamuotoja.

(1) 明日降るそうだ。- Kuulin, että huomenna sataa.
(2) 毎日会い行ったそうです。- Kuulin, että (hän) meni tapaamaan joka päivä.

Älä unohda lisätä kopulaa 「だ」 substantiiveihin ja na-adjektiiveihin.
(3) は、高校生そうです。- Kuulin, että hän on lukiolainen.

Kun lause aloitetaan tällä rakenteella, täytyy myös alkuun lisätä 「だ」, aivan kuten 「だから:nkin」 kohdalla.
(1) 今日田中さんこないの?- Eikö Tanaka ole tulossa tänään?
(2) だそうです。- Niin minä kuulin.

Kuulopuheen tai käytöksen ilmaiseminen 「~らしい」:ta käyttäen

「らしい」 voidaan liittää suoraan substantiiveihin, adjektiiveihin ja verbeihin ilmaisemaan, että asiat näyttävät olevan tietyllä tapaa kuulemasi perusteella. Tämä on eri asia kuin 「~そうだ」, koska 「~そうだ」 viiittaa täsmällisesti johonkin kuulemaasi, kun taas 「らしい」 tarkoittaa asioiden näyttävän olevan tietyllä tapaa perustuen siihen mitä olet kuullut aiheesta. 「らしい」 taipuu kuten i-adjektiivit.

(A) 今日田中さんこないの?- Eikö Tanaka ole tulossa tänään?
(B) こないらしい。- Näyttäisi siltä, ettei ole (perustuen siihen mitä kuulin).

(A) あのなの?- Mikä tuo tuolla oleva henkilö on?
(B) 美由紀さん友達らしいですよ。- Näyttäisi olevan Miyukin ystävä (perustuen siihen mitä kuulin).

Toinen tapa käyttää 「らしい」:ita on osoittaa sillä, että henkilö näyttää olevan tietynlainen perustuen hänen käytökseensä.
(1) あの子供らしくない。- Tuo lapsi ei käyttädy lapsimaisesti.
(2) 大人らしくするつもりだったのに、大騒ぎしてしまった。- Huolimatta siitä, että aion käyttäytyä aikuismaisesti, päädyin pitämään hirveän rähinän.

「っぽい」: Slangi-ilmaus samankaltaisuudelle

Hyvin epämuodollinen tapa ilmaista samankaltaisuutta on liittää 「っぽい」 siihen sanaan, joka kuvastaa yhdennäköisyyttä. Koska tämä on hyvin tuttavallinen ilmaus, tätä voidaan käyttää epämuodollisena versiona kaikista yllä läpikäydyistä erityyppisistä samankaltaisuuden ilmauksista.

「 っぽい」 taipuu kuten mikä tahansa muukin i-adjektiivi, kuten voidaan nähdä alla olevasta esimerkistä (3).

(1) あのちょっと韓国人っぽいよね。- Näyttääpä tuo henkilö korealaiselta, eikö niin?
(2) みんなで、もう全部食べてしまったっぽいよ。- Näyttää siltä, että jokainen on jo syönyt kaiken.
(3) 恭子全然っぽくないね。- Kyouko ei ole ollenkaan naisellinen, vai mitä?

← Edellinen (Määrien ilmaiseminen) Sisällysluettelo Seuraava (Vertailut jne.) →