Korean kielioppi

Edellinen | Kieliopin sisällysluetteloon | Seuraava

Partikkelit vol. 2

Verbien kanssa käytettävät partikkelit

Tässä kappaleessa opitaan lisää erittäin yleisiä partikkeleja, joiden avulla voidaan liittää sanoihin hyvin moninaisia merkityksiä, kuten se, että kyseessä on tekemisen kohde (suora objekti), liikkeen kohde (epäsuora objekti) tai keino/väline (konteksti). Nämä asiat opittuasi osaat jo sanoa hyvin monipuolisia yksinkertaisia lauseita koreaksi: osaat sanoa mitä olet tekemässä, missä teet ja millä välineellä. Lisäksi osaat kertoa eri asioiden sijainnin sekä vaikkapa mistä mihin joku on menossa tai mistä mihin jokin asia kestää.

Objektipartikkeli 를/을

Partikkeli 를/을 ilmaisee toiminan kohdetta eli verbin suoraa objektia. Kuten muutkin partikkelit, se liitetään suoraan substantiivin perään ja äännetään niin kuin se olisi osa itse sanaa. Jos sana loppuu vokaaliin, käytetään muotoa 를 ja jos sana loppuu konsonanttiin, niin käytetään muotoa 을.

Substantiivi + partikkeli 를/을 = suora objekti
Vokaaliloppuiset substantiivit: lisää 를 substantiivin perään, esim. 물고기
Konsonanttiloppuiset substantiivit: lisää 을 substantiivin perään, esim.

Edellisessä kappaleessa oli esimerkkinä lause:

민수는, 지금 먹어요.Minsu syö nyt.

Nyt siis osaamme kertoa mitä Minsu syö, vaikkapa hampurilaista. Koska hampurilainen on verbin "syödä" suora kohde, niin käytämme tässä tapauksessa tietysti objektipartikkelia.

민수는, 지금 햄버거 먹어요.Minsu syö nyt hampurilaista.

Lisää esimerkkejä suoran objektipartikkelin käytöstä:

김밥 먹어요Syön kimbapia.
소주 마셔요?Juotko sojua?
안띠매일 한국어 공부해요.Antti opiskelee koreaa joka päivä.
연애 편지 써요.Minä kirjoitan rakkauskirjeen.
그녀친구 마나요.Hän tapaa ystävän(sä).
학생교과서 읽어요.Opiskelija lukee koulukirjaa.
엄마노래 불러요.Äiti kutsuu laulua. (Äiti laulaa laulua.)
영수핀란드어 말해요.Yongsu puhuu hyvin suomea.
아빠음악 좋아해요.Iskä tykkää musiikista.

Joskus suoran objektin käyttö ei ole niin ilmeistä suomen kannalta ajateltuna.

버스 타요.Ratsastan bussia. (Olen bussin kyydissä.)
걸어요.Kävellä tietä. (Kävellä pitkin tietä.)
다리 건너가요.Silta ylittää jokea. (Silta ylittää joen.)
올라요.Kiipeillä vuorta. (Kiipeillä vuorella.)
소년스케이트 타요.Poika ratsastaa skeittiä. (Poika skeittaa.)
산책 나가요.Mennä ulos kävelyä. (Mennä ulos kävelylle.)
나와요.Tulla ulos huonetta. (Tulla ulos huoneesta.)

Huomaa kuitenkin, että useimmiten "나와요" -tyyppisissä ilmauksissa (eli kun lauseessa on liikeverbi ja siinä liikutaan paikasta toiseen) käytetään partikkelia 에서.

Erityisesti puhuessa partikkeli 를/을 jätetään kuitenkin usein kokonaan pois, koska sen voi helposti ymmärtää kontekstista.

김밥 먹어요Syön kimbapia.
소주 마셔요?Juotko sojua?
안띠매일 한국어 공부해요.Antti opiskelee koreaa joka päivä.
연애 편지 써요.Minä kirjoitan rakkauskirjeen.
그녀친구 마나요.Hän tapaa ystävänsä.
학생교과서 읽어요.Opiskelija lukee koulukirjaa.
엄마노래 불러요.Äiti kutsuu laulua. (Äiti laulaa laulua.)
영수핀란드어 말해요.Yongsu puhuu hyvin suomea.
아빠음악 좋아해요.Iskä tykkää musiikista.

Partikkeli 에

Myös partikkeli 에 ilmaisee kohdetta. Sen avulla ei kuitenkaan ilmaista suoraa objektia kuten partikkelin 를/을 avulla, vaan liikeverbien kohdetta (mennä kouluun, tulla kotiin), olemisen kohdetta (olla kotona) tai ajan kohdetta (lauantaina, aamulla). Partikkelia käytetään muodossa 에 sekä vokaali- että konsonanttiloppuisten sanojen kanssa.

Liitä partikkeli 에 substantiivin perään.
Esim. 에, 가게에, 토요일

Huomaa, että esimerkin 에 voidaan suomentaa joko "kotiin" tai "kotona" ilman parempaa tietoa. Sama pätee toiseen esimerkkiin 가게에 eli suomennos voi olla joko "kauppaan" tai "kaupassa". Yksittäisinä ilmaisuina ilman mitään asiayhteyttä on mahdotonta sanoa kummasta merkityksestä on mahdollisesti kyse. Mutta ei syytä huoleen! Jatka lukemista, niin opit kuinka tätä partikkelia käytetään.

Liikeverbien kohde: Suunta ([paikka]에 [liikeverbi])

Kun partikkelia 에 käytetään liikettä kuvaavien verbien kanssa, niin se ilmaisee kohdetta eli paikkaa, johon liike suuntautuu. Partikkelin 에 kanssa käytettäviä liikeverbejä ovat mm.

SanakirjamuotoYksinkertainen kohtelias muotoSuomeksi
가다가요mennä
오다와요tulla
들어가다들어가요mennä sisään
들어오다들어와요tulla sisään
나가다나가요mennä ulos
나오다나와요tulla ulos
돌아가다돌아가요palata, mennä takaisin
돌아오다돌아와요palata, tulla takaisin
도착하다도착해요saapua
달리다달려요juosta
걷다걸어요kävellä
넣다넣어요panna sisään
오르다올라요nousta, mennä kyytiin
내리다내려요laskeutua, mennä pois kyydistä

Seuraavaksi esimerkkejä partikkelin 에 käytöstä liikeverbien kanssa.

민수학교 가요.Minsu menee kouluun.
친구우리 와요.Ystävä tulee kotiini. (Ystäväni tulee käymään luonani.)
지금 교실 들어가요.Mene nyt luokkaan sisälle.
버스정류장 도착해요.Bussi saapuu pysäkkiin. (Bussi saapuu pysäkille.)
가방 넣어요.Panen kirjan (sisään) laukkuun.
도둑가게 들어와요.Varas tulee kauppaan sisään. (Varas murtautuu sisään kauppaan.)
커피 설탕넣어요?Panetko sokeria kahviin?
언니 돌아와요.Isosisko tulee takaisin kotiin.
매일 밤 거리나가요.Minä menen joka ilta ulos kaupungille.
Olemisen kohde: Sijainti ([paikka]에 있다/없다)

Partikkeli 에 ilmaisee paikkaan tarkoittavaan substantiiviin liitettynä sitä, että kyseisessä paikassa sijaitaan. Yleisiä tässä yhteydessä käytettäviä verbejä ovat muun muassa 있다, 없다, 살다 ja 머무르다 eli sellaiset verbit joihin ei sisälly aktiivista tekemistä.

있다 ja 없다 tarkoittavat "olla olemassa" ja "ei olla olemassa". 있다 on verbi, jolla on joitakin adjektiivin ominaisuuksia ja 없다 taas adjektiivi. Aikaisemmin opimme miten kopulan 이다 avulla ilmaistaan, sitä että joku asia on sama kuin joku toinen: "X on Y". Näiden kahden avulla voidaan taas ilmaista sitä, että jokin asia on tai ei ole olemassa: "X on/ei ole olemassa". Laajemmassa käytössä näitä sanoja voidaan käyttää myös omistamisen ilmaisemiseen: "jollakulla on/ei ole jotakin".

없어요.Minulla ei ole rahaa.
지금 시간있어요.Nyt on aikaa.

Kun edellä mainittuja epäaktiivista tekemistä kuvaavia verbejä käytetään yhdessä paikkaa ilmaisevan subtantiivin ja partikkelin 에 kanssa, voidaan näin ilmaista sijaintia. Näin siis 있다:n ja 없다:n käyttöä voidaan laajentaa olemassa olosta jonkin asian sijaitsemiseen jossain: "X on/ei ole paikassa Y".

학교 있어요.Minä olen koulussa.
친구 머물러요.Yövyn ystäväni kodissa. (Yövyn ystäväni luona.)
아이들 있어요.Lapset ovat kotona.
주차장 있어요.Auto on parkkipaikalla.
친구핀란드 없어요.Ystävä ei ole Suomessa.
헬신키 살아요.Asun Helsingissä.
소나무 있어요.Mänty on metsässä.
손님술집 있어요.Asiakas on baarissa.
회사원사무소 없어요.Toimistotyöläinen ei ole toimistossa.

에 voidaan liittää myös paikkaa ilmaiseviin demonstratiiveihin 여기, 거기 ja 저기, mutta se voidaan jättää näiden kanssa myös kokonaan pois ilman että merkitys muuttuu. Se voidaan liittää myös kysymyssanaan 어디, mutta kuten paikkaa ilmaisevien demonstratiivienkin kanssa, partikkelin käyttäminen ei ole välttämätöntä. 어디:a käytetään hyvin usein sellaisenaan.

가: 한국어 교과서어디() 있어요?A: Missä minun korean oppikirjani on?
나: 몰라요. 여기() 없어요.B: En tiedä. (Se) ei ole täällä.
가: 그럼, 교과서 누구 이에요?A: No sitten, kenen oppikirja tuo on?
나: 사투 이에요.B: (Se) on Satun.
Suhteellinen sijainti

Kun 에 liitetään suhteellista sijaintia kuvaileviin substantiiveihin, voidaan kertoa missä joku asia sijaitsee suhteessa johonkin toiseen asiaan. Seuraavaan taulukkoon on kerätty yleisiä suhteellista sijaintia ilmaisevia substantiiveja.

SubstantiiviSuomeksiSubstantiivi + 에 있다/없다Suomeksi
alapuoli, alaosa밑에 있다/없다olla/ei olla alla, alapuolella
yläpuoli, yläosa위에 있다/없다olla/ei olla päällä, yläpuolella, -lla/-llä
vierusta, sivusta옆에 있다/없다olla/ei olla vieressä, sivussa
takapuoli, takaosa뒤에 있다/없다olla/ei olla takana
etupuoli, etuosa앞에 있다/없다olla/ei olla edessä
sisäpuoli, sisäosa안에 있다/없다olla/ei olla sisällä, -ssa/-ssä
sisus, sisusta속에 있다/없다olla/ei olla sisällä, -ssa/-ssä
사이väli, aikaväli사이에 있다/없다olla/ei olla välissä, välillä
한가운데keskikohta, keskus한가운데에 있다/없다olla/ei olla keskellä

Esimerkit

계단 있어요.Hiiri on portaiden alla.
가방의자 없어요.Laukku ei ole tuolin päällä.
손님술집 있어요.Asiakas on baarin edessä.
사우나 장작없어요.Saunan takana ei ole halkoja.
슈퍼 있어요.Auto on supermarketin vieressä.
아이들교실 없어요.Lapset eivät ole luokassa.
승차권주머니 있어요.Matkalippu on taskussa.
지폐 사이 있어요.Seteli on kirjan välissä.
소나무 한가운데 있어요.Mänty on metsän keskellä.
Ajanmääreen kohde: Ajankohta ([ajanilmaus]에)

Kun partikkeli 에 liitetään aikaa ilmaisevan substantiivin perään, niin se kertoo silloin täsmällisen ajankohdan.

아침 녹차마셔요.Juon aamulla vihreää teetä.
정오 점심먹어요.Syön lounasta keskipäivällä.
공부해요.Opiskelen päivällä.
오후 숙제해요.Iltapäivällä teen läksyjä.
저녁 친구마나요.Illalla tapaan ystäväni.
자요.Yöllä nukun.
오전 여덟시 일어나요?Heräätkö kello 8 aamupäivällä? (Heräätkö aamulla kello 8?)
기차부산 1시 도착해요.Juna saapuu Busanin asemalle kello 1.
도깨비한밤중 나와요.Peikko tulee esiin keskiyöllä.

Kellonaikojen ilmaiseminen käydään tarkemmin läpi kappaleessa, joka käsittelee numeroita ja laskemista.

Huomaa, että sanoja 아침 (aamu) ja 저녁 (ilta) käytetään myös merkityksessä "aamiainen" ja "illallinen". Se, kummassa merkityksessä sanaa lauseessa käytetään, selviää tietysti kontekstista. Allaoleva tarkoittaa siis tietysti aamiaisen syömistä, ei aamun.

아침먹어요.Syön aamiaista.

Partikkelia 에 ei käytetä yhdessä sen tyyppisten epätäsmällisten ajanilmausten kuin 지금 (nyt), 즉시 (heti), 어제 (eilen), 오늘 (tänään) ja 내일 (huomenna) anssa.

지금 녹차마셔요.Juon nyt vihreää teetä.
오늘 공부해요.Tänään opiskelen.
내일 숙제해요.Huomenna teen läksyt.
즉시 친구마나요.Tapaan ystäväni heti.

Partikkeli 로/으로

Partikkelin 로/으로 avulla ilmaistaan kontekstia eli siis suomeksi sanottuna sitä välinettä, keinoa, tapaa tai syytä, jonka puitteissa jokin asia suoritetaan. Konteksti voi olla myös jokin sijainti tai paikka, jolloin partikkeli ilmaisee suurpiirteistä suuntaa (kohti, päin, seuduille...). Muotoa 로 käytetään vokaaliloppuisten sanojen kanssa ja apuvokaalin 으 sisältämään muotoa 으로 käytetään konsonanttiloppuisten sanojen kanssa.

Substantiivi + 로/으로
Edeltävä sana päättyy vokaaliin --> 로, esim. 기차로, 포크로,
Edeltävä sana päättyy konsonanttiin --> 으로, esim. 지하철으로, 숟가락으로, 왼쪽으로
Väline, keino, tapa

Kun 로/으로 liitetään substantiivin perään se ilmaisee välinettä jolla jokin asia tehdään taikka keinoa tai tapaa jolla jokin asia tehdään.

학교버스 가요.Menen bussilla kouluun.
기차 와요.Tulen junalla kotiin.
가게지하철으로 가요.Menen metrolla kauppaan.
비빔밥숟가락으로 먹어요.Syön bibimbapia lusikalla.
안띠연필으로 편지써요.Antti kirjoittaa kirjeen lyijykynällä.
야구 선수방망으로 쳐요.Baseballpelaaja lyö mailalla palloa.
페까사뭇 컴퓨터 스타크래프트놀아요.Pekka pelaa koko ajan Starcraftia tietokoneella.
고양이창문으로 들어와요.Kissa tulee ikkunasta sisään.
남동생왼손으로 날마다 써요.Pikkuveljeni kirjoittaa aina vasemmalla kädellä.

Esimerkeissä välineitä ja keinoja ovat siis vaikkapa juna, vasen käsi, lusikka, ikkuna ja tietokone.

Summittainen suunta (kohti, päin, suuntaan)

Kun partikkeli 로/으로 liitetään paikkaa tai sijaintia tarkoittavaan substantiiviin ja lauseessa on predikaattina liikeverbi, niin se ilmaisee summittaista suuntaa.

으로 돌아가요.Menen takaisin kohti kotia.
아이 연못으로 빠져요.Lapsen pallo putoaa lampeen.
으로 움직여요.Jono liikkuu eteen päin.
실야탐페레 기차가요.Silja menee kohti Tamperetta junalla.

Ensimmäinen esimerkki ei siis tarkoita, että puhuja olisi menossa suoraapäätä kotiinsa, vaan hän on menossa suurin piirtein kotinsa suuntaan.

Epämääräisen suunnan kohde voi olla myös melko abstrakti, kuten seuraavassa esimerkissä. Mp3-soitin kun ei ole varsinainen suunta...

할머니라디오MP3 플레이어 바꿔요.Isoäiti vaihtaa radiota mp3-soittimen suuntaan.
(Isoäiti vaihtaa radion mp3-soittimeen.)

로/으로:n ja 에:n välinen ero on siinä, että 에 ilmaisee tarkkaa kohdetta (johonkin) ja 로/으로 epämääräisempää kohdetta (jotakin kohti, jotakin päin tai jonkin suuntaan). Vertaa seuraavia lauseita:

어디 가요?Mihin menet?
학교 가요.Menen kouluun.
어디 가요?Mihin suuntaan olet menossa?
학교 가요.Menen koululle päin. (En välttämättä kouluun sisälle, mutta siihen suuntaan kuitenkin)
Syy

Partikkelin 로/으로 avulla voidaan myös kertoa se syy, jonka kontekstissa jokin asia tapahtuu. Toisin sanoen sitä voidaan käyttää kertomaan mikä asia aiheuttaa jonkin toisen asian.

젖어요.Vaatteet kastuvat sateen takia. (Vaatteet kastuvat sateessa.)
으로 피곤해요.Olen väsynyt sairauden takia. (Sairaus tekee minut väsyneeksi.)
지붕폭풍으로 피해받아요.Katto kärsii vahinkoa myrskyn takia. (Katto kärsi vahinkoa myrskyssä.)
촛불바람으로 꺼져요.Kynttiä sammuu tuulen takia. (Kynttilä sammuu tuulessa.)
으로 죽다Kuolla syövän takia (Kuolla syöpään)

Kuten esimerkeistä voi huomata, syy on yleensä sellainen, johon ihminen ei voi itse vaikuttaa, esimerkiksi luonnonvoima tai sairaus.

Partikkeli 에서

Partikkeli 에서 ilmaisee verbien kanssa käytettynä tekemisen sijaintia. Se siis kertoo missä jotain tehdään. Tämän tekemisen pitää olla aktiivista tekemistä (esimerkiksi syödä, opiskella, nukkua), ei passiivista olemista, jolloin käytetään partikkelia 에.

Kun 에서 yhdistetään liikettä kuvaaviin verbeihin, se ilmaisee liikkeen lähtöpisteen eli mistä paikasta liike saa alkunsa. Jos substantiivi, johon se on liitetty, on jokin ajanmääre (esimerkiksi maanantai, ilta, vuosi), niin silloin se ilmaisee ajankohdan lähtöpistettä. Huomaa, että kellonaikojen kanssa käytetään kuitenkin yleensä partikkelia 부터.

Liitä partikkeli 에서 paikkaa tai ajankohtaa ilmaisevan substantiivin perään.
Tekemisen sijainti

Kun jotain tehdään jossain, niin tämän "joissain" ilmaisevan paikan perään liitetään partikkeli 에서.

에서 비빔밥숟가락으로 먹어요.Syön bibimbapia lusikalla kotona.
카페에서 아침녹차마셔요.Juon aamulla vihreää teetä kahvilassa.
안띠에서 연필으로 편지써요.Antti kirjoittaa huoneessa kirjeen lyijykynällä.
학교 식당에서 정오점심먹어요.Syön lounasta keskipäivällä kouluruokalassa.
학교에서 공부해요.Opiskelen koulussa päivällä.
야구 선수운동장에서 방망으로 쳐요.Baseballpelaaja lyö urheilukentällä mailalla palloa.
도서관에서 오후숙제해요.Iltapäivällä teen läksyjä kirjastossa.
저녁술집에서 친구마나요.Illalla tapaan ystäväni baarissa.
침대에서 자요.Yöllä nukun sängyssä.
Paikan lähtöpiste

Kun partikkeli 에서 on liitetty paikkaa ilmaisevan substantiivin perään lauseessa, jossa on liikeverbi, niin se ilmaisee liikkeen lähtökohtaa.

다음 기차에서 내려요.Jää pois junasta seuraavalla asemalla.
학교에서 돌아와요.Tulen heti takaisin koulusta.
페까회사에서 해고되어요.Pekka irtisanotaan töistä.
고양이창문에서 뛰어내려요.Kissa hyppää ikkunasta alas.
10만원에서 15만원이에요.Hinta on 100 000 wonista 150 000 wonia.
(Hinta on 100 000-150 000 wonia.)

Partikkeli 부터

Partikkeli 부터 merkitsee myös lähtöpistettä. Toisin kuin partikkelia 에서, sitä ei yleensä käytetä lähtöpaikan ilmaisemisessa, vaan lähinnä ajanilmaisuissa. Sitä voidaan myös käyttää asioiden etenemisjärjestyksen ilmaisemisessa, jolloin se liitetään sanaan, joka on järjestyksessä ensimmäinen.

Liitä partikkeli 부터 substantiivin perään
Ajan lähtöpiste (alkaen, lähtien)

Ajanilmaisuun liitettynä 부터 kertoo ajan alkamiskohdan.

핀란드에서 삼월부터 시작해요.Suomessa kevät alkaa maaliskuusta lähtien.
(Suomessa kevät alkaa maaliskuussa.)
내주 수요일에서 매일 학교가요.Ensi viikon keskiviikosta alkaen menen kouluun joka päivä.
처음부터 한국어어려워요.Korea on alusta alkaen vaikeaa.
8시부터 가게가요.Menen kauppaan kello kahdeksasta lähtien.
(Menen kauppaan kello 8.)
Etenemisjärjestys

Partikkelin 부터 avulla voidaan myös ilmaista etenemisjärjestystä. Se liitetään siihen sanaan, joka on järjestyksessä ensimmäinen.

한국어 숙제부터 시작해요.Aloita korean läksyistä.
수학부터 공부해요.Opiskelen alkaen matematiikasta. (Opiskelen ensin matematiikkaa.)
부터 닦아요.Harjaa alkaen hampaistasi. (Harjaa ensimmäiseksi hampaasi.)

Partikkeli 까지 Ajan ja liikkeen päätepiste

Partikkeli 까지 ilmaisee ajan, välimatkan, liikkeen tai olotilan päätepistettä. Sitä näkee käytettävän usein partikkelien 에서 ja 부터 kanssa yhdessä.

Liitä partikkeli 까지 substantiivin perään, jolloin substantiivi ilmaisee päätepistettä.
메일 한밤중까지 공부해요.Opiskelen joka päivä keskiyöhön saakka.
기차표서울에서 부산까지 얼마예요? Kuinka paljon maksaa junalippu Soulista Busaniin?
아침부터 저녁까지 음악들어요.Hän kuuntelee musiikkia aamusta iltaan.
안띠기자학교에서 까지 가요.Antti menee junalla koulusta kotiin.
백과점토요일오전 9시부터 오후 6시까지 열려요.Tämä tavaratalo on avoinna lauantaina aamu yhdeksästä ilta kuuteen.
Edellinen | Kieliopin sisällysluetteloon | Seuraava

Jaa tämä sivu:

 
© Silja Ijas 2008–2015