Foorumi   Blogi   Linkit   Kanjikaveri  

Muodolliset ilmaisut

← Edellinen (Edistyneille) | Sisällysluettelo | Seuraava (Asiat, joiden pitäisi olla) →Mitä muodollisilla ilmaisuilla tarkoitetaan?

Tähän mennessä olemme oppineet tuttavallista, kohteliasta ja kunnioittavaa/nöyrää kielityyppiä. Joten mitä sitten tarkoitan muodollisilla ilmaisuilla? Luulen, että tiedämme kaikki minkä tyyppisestä kielestä puhun. Kuulemme sitä puheissa, luemme sitä raporteista ja näemme sitä dokumenteissa. Vaikka pohdinta hyvästä kirjoitustyylistä ei kuulu tämän oppitunnin sisältöön, käymme läpi sellaista kielioppia, jota tapaa usein tämän tyyppisessä kielessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivät nämä kielioppirakenteet esiintyisi tavallisessa päivittäisessä puheessa. (Koska ne esiintyvät.)

「である」:n käyttäminen kun ilmaistaan jonkin olevan näin arvovaltaisella sävyllä

Sanasto

我輩 【わが・はい】 - minä, me
猫 【ねこ】 - kissa
夏目 【なつ・め】 - Natsume (sukunimi)
漱石 【そう・せき】 - Souseki (etunimi)
お任せ 【お・まか・せ】 - jättää päätös jollekulle toiselle
表示 【ひょう・じ】 - näyttö, esittäminen
混合物 【こん・ごう・ぶつ】 - (kemiallinen) seos, amalgaami
種類 【しゅ・るい】 - tyyppi, laji, kategoria
以上 【い・じょう】 - sama tai suurempi
純物質 【じゅん・ぶっ・しつ】 - puhdas aines
混じりあう 【ま・じりあう】 (u-verbi) - sekoittaa yhteen
物質 【ぶっ・しつ】 - materiaali, aines
何 【なに/なん】 - mikä, mitä

Me olemme jo oppineet miten puhutaan ystävien kanssa tuttavallista kieltä, sinua ylempiarvoisten kanssa kohteliasta kieltä ja asiakkaidesi kanssa kunnioittavaa/nöyrää kieltä. Olemme oppineet, että 「だ」、「です」 ja 「でございます」 ilmaisevat olemista näissä eri kohteliaisuusasteissa. On vielä yksi olemisen ilmaisun tyyppi, jota käytetään pääasiassa ilmaisemaan faktoja neutraalilla ja virallisen kuuloisella tavalla - 「である」. Aivan kuten muutkin olemisen ilmaisun tyypit, liitetään 「である」 adjektiiviin tai substantiiviin, joka ilmaisee tilaa.

Esimerkit

(1) 吾輩は猫である - Olen kissa. (Tämä on 夏目漱石:n kirjoittaman kuuluisan romaanin nimi.)

Koska olen liian laiska tarkistaakseni tietoja, jolkutellaanpa Wikipedian japaninkieliseen versioon ja katsotaan joitain satunnaisia artikkeleja klikkaamalla 「おまかせ表示」.
(2) 混合物とは、2種類以上の純物質が混じりあっている物質である。(Wikipedia - 混合物, heinäkuu 2004)
- Seos on kahden tai useamman puhtaan aineen sekoitus.

Saadaksesi käsityksen siitä miten vaihto 「である」:un muuttaa sävyä, lisäsin lauseen keksittyyn asiayhteyteen.

 1. 混合物は
  混合物は、2種類以上の純物質が混じりあっている物質
 2. 混合物は何ですか
  混合物は、2種類以上の純物質が混じりあっている物質です
 3. 混合物は何でしょうか
  混合物は、2種類以上の純物質が混じりあっている物質でございます
 4. 混合物とは
  混合物は、2種類以上の純物質が混じりあっている物質である

「である」:n kielteinen muoto

Sanasto

ある (u-verbi) - olla olemassa (eloton ja/tai liikkumaton asia)
それ - se
不公平 【ふ・こう・へい】 - epäoikeudenmukainen, epäreilu
言語 【げん・ご】 - kieli
簡単 【かん・たん】 (na-adj) - yksinkertainen
マスター - hallinta
する (poikkeus) - tehdä
こと - tapahtuma, asia (abstrakti)
出来る 【で・き・る】 (ru-verbi) - pystyä tekemään
学生 【がく・せい】 - opiskelija

Koska verbin 「ある」 kieltomuoto on 「ない」, saatoit odottaa, että 「である」:sta tulisi 「でない」. Kuitenkin jostain syystä, josta en ole tietoinen, täytyy ennen 「ない」:ta lisätä teemapartikkeli, jolloin saadaan 「ではない」.

Esimerkki

(1) これは不公平ではないでしょうか。- Eikö se on ole mielestäsi epäoikeudenmukaista?
(2) 言語は簡単にマスターできることではない。- Kieli ei ole jotain, minkä voi hallita helposti.
Viralliselta kuulostaminen 「である」:a käyttäen
Täydellinen taivutuskaavio verbistä 「である」
MyönteinenKielteinen
学生であるon opiskelija学生ではないei ole opiskelija
学生であったoli opiskelija学生ではなかったei ollut opiskelija

Peräkkäisiä sivulauseita muodollisella kielellä

Sanasto

花火 【はな・び】 - ilotulitus, ilotulitteet
火薬 【か・やく】 - ruuti
金属 【きん・ぞく】 - metalli
粉末 【ふん・まつ】 - pulveri
混ぜる 【ま・ぜる】 (ru-verbi) - sekoittaa
物 【もの】 - esine
火 【ひ】 - liekki, valo
付ける 【つ・ける】 (ru-verbi) - kiinnittää
燃焼時 【ねん・しょう・じ】 - palamisaikana
火花 【ひ・ばな】 - kipinä
楽しむ 【たの・しむ】 (u-verbi) - nauttia
ため - jonkun/jonkin hyväksi/eduksi
企業内 【き・ぎょう・ない】 - yrityksen sisäinen
顧客 【こ・きゃく】 - asiakas
データ - data
利用 【り・よう】 - käyttö
する (poikkeus) - tehdä
彼 【かれ】 - hän; poikaystävä
行方 【ゆく・え】 - olinpaikka, sijanti
調べる 【しら・べる】 (ru-verbi) - selvittää, tutkia
こと - tapahtuma, asia (abstrakti)
出来る 【で・き・る】 (ru-verbi) - pystyä tekemään
封筒 【ふう・とう】 - kirjekuori
写真 【しゃ・しん】 - valokuva
数枚 【すう・まい】 - useita arkkeja (litteitä esineitä)
入る 【はい・る】 (u-verbi) - mennä sisään
手紙 【て・がみ】 - kirje
添える 【そ・える】 (ru-verbi) - koristaa, seurata mukana (kuten kortti seuraa lahjaa)
この - tämä (lyhennös sanasta これの)
ファイル - tiedosto
パスワード - salasana
設定 【せっ・てい】 - asetus
開く 【ひら・く】 (u-verbi) - aueta, avautua
~際 【~さい】 - tilanteessa
それ - se
入力 【にゅう・りょく】 - syöttö
必要 【ひつ・よう】 - välttämättömyys
ある (u-verbi) - olla olemassa (eloton ja/tai liikkumaton asia)

Lauseliitot-oppitunnissa opimme miten käytetään verbien te-muotoa ilmaisemaan useita peräkkäisiä tekoja samassa lauseessa. Tätä käytöntöä harjoitetaan kuitenkin vain tavallisessa päivittäisessä puheessa. Muodollisissa puheissa, kerronnassa ja kirjoitetuissa julkaisuissa käytetään tavallisia verbin vartaloita te-muodon sijaan kuvaamaan peräkkäisiä tekoja. Erityisesti uutisartikkelit, näkökohtanaan lyhyys, suosivat aina verbin vartaloita te-muodon tappioksi.

Esimerkit

(1) 花火は、火薬と金属の粉末を混ぜたものに火を付け、燃焼時の火花を楽しむためのもの。(Wikipedia - 花火, elokuu 2004)
- Ilotulitteet ovat ruudin ja metallipulverin sekoituksen tuleen sytyttämällä palamisen tuottamista kipinöistä nauttivaksi tarkoitettu asia.
(2) 企業内の顧客データを利用、彼の行方を調べることが出来た。- Yrityksen sisäistä asiakasdataa käyttämällä, onnistuin selvittämään hänen olinpaikkansa.

~ている-muotoa varten vartalosta tulee 「~てい」, mutta koska se ei sovi kovin hyvin lauseen keskelle, on yleistä käyttää 「いる」:n nöyrää muotoa, joka on, kuten muistat, 「おる」. Tämä yksinkertaisesti siksi, että voidaan hyödyntää 「おり」:ia yhdistämään sivulauseita pelkän 「い」:n sijaan. Tällä ei ole mitään tekemistä 「おる」:n nöyrän puolen kanssa.

(1) 封筒には写真が数枚入っており、手紙が添えられていた。
- Kirjekuoreen oli laitettu useita valokuvia ja niiden lisäksi kirje.
(2) このファイルにはパスワードが設定されており、開く際にはそれを入力する必要がある。
- Tähän tiedostoon on asetettu salasana ja sen syöttäminen on välttämätöntä tiedostoa avattaessa.

← Edellinen (Edistyneille) Sisällysluettelo Seuraava (Asiat, joiden pitäisi olla) →