Kappale 2 - コーヒーをどうぞ

tekstit

Sanasto

Kielioppi

Muuta huomion arvoista

Kaisa vierailee ystävänsä Aikon luona.

カイサ: ご免下さいこんにちは愛子さん。
愛子: カイサさん、こんにちは。どうぞ。
カイサ: お邪魔します
愛子: どうぞ、こちらへ。 お掛けください
カイサ: ありがとうございます。
愛子: コーヒーをどうぞ。
カイサ: ありがとう。ああ、何てきれいな花瓶ですね。
愛子: どうも。誕生日プレゼントです。ケーキは いかがですか。
カイサ: はい、いただきます。とても 美味しいケーキです。
愛子: コーヒーもう一杯 いかがですか。
カイサ: はい、ありがとうございます。
愛子: ケーキもういかがですか。
カイサ: いいえ、もう結構です。

Kaisa: Saanko tulla sisään? Hyvää päivää Aiko!
Aiko: Hyvää päivää Kaisa! Ole hyvä (ja tule peremmälle).
Kaisa: Anteeksi, että häiritsen...
Aiko: Ole hyvä, tännepäin. Istu ole hyvä.
Kaisa: Kiitos paljon.
Aiko: Kahvia ole hyvä.
Kaisa: Kiitos. Voi kuinka kaunis kukkamaljakko, eikö olekin!
Aiko: Kiitos. (Se on) syntymäpäivälahja. Miten olisi kakku?
Kaisa: Kyllä (kiitos), otan (mielelläni). Todella herkullista kakkua!
Aiko: Miten olisi vielä kupillinen kahvia?
Kaisa: Kyllä kiitos.
Aiko: Miten olisi vielä (pala) kakkua?
Kaisa: Ei (kiitos), (tässä) on jo tarpeeksi.

- - -

Kaisa kyselee Aikolta erilaisista esineistä ja asioista.

カイサ: この白いですか。
愛子: それはです。
カイサ: その赤いですか。
愛子: これは薔薇です。
カイサ: あの大き建物ですか。
愛子: あの建物ですか、あの黄色建物ですか。
カイサ: あの建物です。
愛子: あれは美術館です。あの 黄色建物郵便局です。
カイサ: この小さい建物ですか。
愛子: それは銀行です。
カイサ: その新しい建物ですか。
愛子: これは病院です。
カイサ: この林檎大きいですか、 小さいですか
愛子: それは小さいです。
カイサ: あのテレビは高いですか、安いですか。
愛子: あれは安いです。
カイサ: その面白いですか。
愛子: いいえ、あまり面白くないです。
カイサ: あの映画有名ですか。
愛子: いいえ、あまり有名ではありません。
カイサ: あの映画はどうですか。
愛子: あれは楽しいです。
カイサ: この小説はどうですか。
愛子: それは大変 詰らないです。

Kaisa: Mikä tämä valkoinen kukka on?
Aiko: Se on kirsikankukka.
Kaisa: Mikä se punainen kukka on?
Aiko: Tämä on ruusu.
Kaisa: Mikä tuo suuri rakennus on?
Aiko: Tuo vanha rakennus vai tuo keltainen rakennus?
Kaisa: Tuo vanha rakennus.
Aiko: Tuo on taidemuseo. Tuo keltainen rakennus on postitoimisto.
Kaisa: Mikä tämä pieni rakennus on?
Aiko: Se on pankki.
Kaisa: Mikä se uusi rakenus on?
Aiko: Tämä on sairaala.
Kaisa: Onko tämä omena iso vai pieni?
Aiko: Se on pieni.
Kaisa: Onko tuo televisio kallis vai halpa?
Aiko: Tuo on halpa.
Kaisa: Onko se kirja mielenkiintoinen?
Aiko: Ei, (tämä) ei ole kovinkaan mielenkiintoinen.
Kaisa: Onko tuo elokuva kuuluisa?
Aiko: Ei, (se) ei ole kovinkaan kuuluisa.
Kaisa: Millainen tuo elokuva on?
Aiko: Tuo on hauska.
Kaisa: Millainen tämä romaani on?
Aiko: Se on hirvittävän tylsä.

Sanasto

ご免下さい Saanko tulla sisään?
下さい Ole hyvä (tee/anna jotain)
どうぞ Ole hyvä
お邪魔します Anteeksi, että keskeytin/häiritsen
此方 tämä suunta; tämä henkilö
[osoittaa suuntaa] [partikkeli, kts. kielioppi]
お掛けください Istu ole hyvä
ありがとうございます Kiitos paljon
ありがとう kiitos
コーヒー kahvi
[osoittaa objektia] [partikkeli, kts. kielioppi]
何て kuinka...! miten...!
きれいな kaunis (adj-na)
花瓶 kukkamaljakko
kukka
maljakko, pullo, purkki
Eikö niin? [partikkeli, kts. kielioppi]
どうも kiitos
誕生日 syntymäpäivä
プレゼント lahja
ケーキ kakku
如何 kuinka, millä tapaa
戴きます otan vastaan (nöyrä tyyli)
とても todella, hyvin, hirvittävän
美味しい herkullinen (adj-i)
もう vielä; jo
一杯 yksi kupillinen
結構 tarpeeksi, riittävästi
白い valkoinen (adj-i)
mikä
kirsikankukka
赤い punainen (adj-i)
薔薇 ruusu
大き iso, suuri (adj-i)
建物 rakennus
vanha (esineistä) (adj-i)
黄色 keltainen (adj-na)
美術館 taidemuseo
郵便局 postitoimisto
小さい pieni (adj-i)
銀行 pankki
新しい uusi (adj-i)
病院 sairaala
林檎 omena
テレビ televisio
高い kallis; korkea (adj-i)
安い halpa (adj-i)
kirja
面白 mielenkiintoinen (adj-i)
あまり ei juurikaan, ei kovin [käytetään kielteisen verbin kanssa]
映画 elokuva
有名 kuuluisa (adj-na)
どう kuinka, millainen
楽しい hauska (adj-i)
小説 romaani, kertomus
大変 hirveä; valtava; vaikea (adv, adj-na)
詰らない tylsä (adj-i)

Kielioppi

Adjektiivit

Japanissa on pääasiallisesti kahdenlaisia adjektiiveja: I-adjektiiveja ja na-adjektiiveja. Molemmat voivat sekä määrittää substantiivia että olla predikatiivina. Ollessaan predikatiivina adjektiivit eivät taivu. Määrittäessään substantiivia molemmat esiintyvät muodossa, josta nimensäkin ovat saaneet: I-adjektiivit loppuvat aina nimensä mukaisesti い ja na-adjektiivit tarvitsevat avukseen kopulan な.

Na-adjektiivit

ああ、何てきれいな花瓶ですね。
Adjektiivi määrittää lauseessa substantiivia, joten se tarvitsee peräänsä kopulan な. Vertaa lausetta seuraavaan lauseeseen, jossa adjektiivi on predikatiivina: この花瓶はきれいです。Tässä adjektiivi on perusmuodossaan ilman な-kopulaa. Kielteinen muoto ilmaistaan seuraavasti: あの静か ではありません。'Tuo kaupunki ei ole hiljainen'. Menneet muodot ovat vastaavasti: あの静かでした。ja あの静かではありませんでした。

Myönteinen Kielteinen
Ei-mennyt 元気です 元気ではありません
Mennyt 元気でした 元気ではありませんでした

I-adjektiivit

とても美味しいケーキです。
Tässä lauseessa i-adjektiivi määrittää substantiivia. On olemassa myös muutamia na-adjektiiveja, jotka loppuvat い. Näiden tunnistamiseen ei ole oikeastaan mitään keinoa, ne pitää vain tietää. Yleisimmät い:hin loppuvat na-adjektiivit ovat きれい(な)eli kaunis ja puhdas ja きらい(な)eli inhottava. I-adjektiivit ovat siitä erikoisia, että toisin kuin na-adjektiivit, ne taipuvat eri aikamuodoissa ja voivat olla myös kielteisessä muodossa. Seuraavassa esimerkki ei-menneestä kielteisestä muodosta: 忙しくないです。, 'Minä olen ei-kiireinen'. Kopula です ei siis taivu vaan adjektiivi. Seuraavaksi sama lause myönteisessä ja kielteisessä menneessä muodossa: 忙しかったです。 ja 忙しくなかったです。

Myönteinen Kielteinen
Ei-mennyt 忙いです 忙くないです
Mennyt 忙かったです 忙くなかったです

Ei ole tietenkään sääntöä ilman poikkeusta. Japanissa on yksi epäsäännöllinen adjektiivi ja huonoksi onneksi se on niinkin yleinen adjektiivi kuin hyvä, いい tai kanjilla kirjoitettuna 良い. Tämä i-adjektiivi kirjoitetaan todella usein hiraganalla (いい). Sen muut taivutusmuodot pohjautuvat kuitenkin sen toiseen ääntämiseen, よい. Samoin käyttäytyy tähän adjektiiviin pohjautuva adjektiivi かっこいい eli hyvännäköinen, "siisti", cool (格好 tarkoittaa ulkonäköä).

Myönteinen Kielteinen
Ei-mennyt いいです よくないです
Mennyt よかったです よかなかったです

Partikkelit

Patikkeli へ ilmaisee suuntaa: こちらへ, 'tänne päin'.

Partikkeli を ilmaisee suoraa objektia: コーヒーをどうぞ, 'kahvia, ole hyvä'. を partikkelin avulla voidaan esittää myös kohteliaita pyyntöjä: パスポートを下さい, 'Antakaa passinne, olkaa hyvä'.Tällä partikkelilla on myös muita merkityksiä, joihin tutustutaan myöhemmin.

ね-partikkeli tulee aina lauseen loppuun. Se on kysyvä partikkeli ja se odottaa myöntymistä ja myötäilyä sekä varmistusta kuulijalta. Partikkeli voidaan suomentaa 'eikö niin'.

Muuta huomionarvoista

ご免下さいお邪魔します

Näitä fraaseja käytetään yleisesti kun mennään vierailulle jonkun toisen kotiin. Ne pohjautuvat osittain kohteliaisuuteen, osittain siihen, että japanilaiset jakavat elämänalueensa tarkasti そと:on (ulkopuoli) ja うち:iin (sisäpuoli) eli 'ulkopuolisiin' ja 'sisäpiiriin'. Näitä rajoja tulee kunnioittaa ja sen tähden on erityisen tärkeää muistaa kohteliaisuus 'tunkeuduttaessa' toisen sisäpiiriin.

お掛けください

ください-ilmaisua käytetään kun pyydetään kohteliaasti toista henkilöä tekemään tai antamaan jotain. Sitä voidaan käyttää sekä substantiivien ja verbien kanssa. Mikäli kyseessä on substantiivi, sen ja ください:n väliin lisätään partikkeli を: これ を ください, 'Antakaa tämä olkaa hyvä' (esimerkiksi myyjälle kaupassa). Substantiivin yhteydessä voidaan sana kirjoittaa myös kanjilla 下さい.

Kohteliaisuutta ilmaisevat etuliitteet ご ja お

Substantiiveihin on mahdollista lisätä kunnioitusta ilmentävä etuliite おー tai ごー. Molemmat kirjoitetaan kanjilla 御, jota käytetään varsin harvoin. お-etuliitettä käytetään japanilaisperästen sanojen yhteydessä ja ご-etuliitettä kiinalaisperäisten lainasanojen yhteydessä. Molemmat etuliiteet tarkoittavat karkeasti suomennettuna "kunnianarvoisa". Yleisesti ottaen naiset käyttävät enemmän näitä etuliitteitä kuin miehet. Liitteitä käytetään usein myös vakiintuneissa sanonnoissa お客様, お金, お茶 ja ご飯.

ありがとう, どうぞ

Japanissa on useita mahdollisuuksia ilmaista kiitosta: どうも (vastaava kuin suomen 'kiitti', mutta jonkin verran kohteliaampi), ありがとう, ありがとうございます, どうもありがとうございます. Mitä pidemmäksi rimpsu tulee, sitä kohteliaampi kiitos on. Kiitettäessä jostain aiemmin tapahtuneesta asiasta voidaan käyttää myös muotoa ありがとうございました.

どうぞ tarkoittaa taas vastaavasti 'ole hyvä'. Sitä käytetään kun tarjotaan toiselle jotain: コーヒーをどうぞ, 'kahvia, ole hyvä'. (vertaa: ください)

結構

結構 tarkoittaa 'tarpeeksi' tai 'riittävästi'. Toinen esimerkki sanan käytöstä voisi olla vaikkapa tämä taksikuskille sanottava fraasi:ここで結構です, 'Pysähtykää tähän' eli kirjaimellisesti 'Tässä paikassa on riittävästi'. Sanalla on myös toinen merkitys, nimittäin 'hurmaava', 'kiva', 'ihana', 'herkullinen'.

Jaa tämä sivu:

Etusivulle |  Takaisin sivun alkuun

Kysyttavää? Kommentteja? Virheitä? Toiveita? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille (kirjaudu sisälle tunnuksella "Vierailija" ja salasanalla "kanjikaveri") tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017