Sanakirjan sanojen luokittelu ja käytetyt lyhenteet

Sanojen sanaluokkien lyhenteet
Luokittelu aihepiirin mukaan

Alla olevasta taulukosta voit tarkistaa mitä mikin sanakirjassa esiintyvistä sanaluokkiin ja sanan käyttöön liittyvistä koodeista tarkoittaa.

Takasin sanakirjaan.

Lyhenne Lyhenteen merkitys
(adj-i) i-tyypin adjektiivi
(adj-na) na-tyypin adjektiivi
(adj-no) no-tyypin adjektiivi
(adj-se) substantiivia edeltävä adjektiivi, ei voi olla lauseessa predikatiivina
(adj-ps) pseudoadjektiivi: verbi, substantiivi tai muu lauseenjäsen, joka käyttäytyy kuten substantiivia edeltävä adjektiivi
(adj-taru) taru-tyypin adjektiivi (たる-päätteen sijasta voidaan käyttää myös päätettä -とした substantiivia määritettäessä)
(adv) adverbi
(adv-to) adverbi, jota seuraa yleensä partikkeli と
(apuv) apuverbi
(apuadj) apuverbinä toimiva adjektiivi
(d) deskriptiivinen sana; sana, joka yrittää äänneasullaan kuvailla kohdeta, josta ei välttämättä todellisuudessa kuulu mitään ääntä (esimerkiksi tunne, ilme tai liike)
(fem) naisellinen puhetyyli, yleensä vain naisten käyttämä sana
(ilm) yleinen ilmaus
(intr) intransitiivinen verbi, ei saa suoraa objektia, esimerkiksi "aueta".
(herk) herkkäluontoinen ilmaus, käytä harkiten
(koht) kohtelias tyyli
(konj) konjunktio
(kunn) kunnioittava tyyli
(kp) kopula
(lyh) lyhenne
(lsuf) laskusuffiksi
(mask) miehekäs puhetyyli, yleensä vain miesten käyttämä sana.
(n) erisnimi
(nöyr) nöyrä tyyli
(o) onomatopoeia
(pn) paikannimi
(pp) persoonapronomini
(pre) prefiksi, etuliite
(puhek) puhekielinen ilmaus
(s) substantiivi
(s-adv) adverbiaalinen substantiivi
(san) sanonta tai sananlasku
(suf) suffiksi, jälkiliite tai pääte
(tr) transitiivinen verbi, saa suoran objektin, esimerkiksi "avata".
(tutt) tuttavallinen tyyli
(v1ru) いちだん-verbi (ichidan-verbi) eli ryhmään 2 kuuluva verbi. Verbit päättyvät joko -いる (ryhmä 2a) tai -える (ryhmä 2b), esim. 見る ja 食べる.
(v5ru, v5ku jne.) ごだん-verbi (godan-verbi) eli ryhmään 1 kuuluva verbi. Verbit loppuvat konsonantti+う-äänteeseen, esim. 歩く, 泳ぐ, 足す, 待つ, 死ぬ, 遊ぶ, 眠る ja 買う.
(vanh) vanhahtava sana tai ilmaus
(v-suru) epäsäännöllinen verbi する
(v-kuru) epäsäännöllinen verbi 来る
(vs) nominaaliverbi, esim.勉強 -> 勉強する. Käytännössä siis nominaalin (substantiivin) perään lisätään verbi する, tehdä.
(vz) nominaaliverbi, jossa on tapahtunut す-äänteen soinnillistuminen, esim. -> 感ずる.
(yk) sana kirjoitetaan yleensä pelkillä kanamerkeillä, mahdollista kanjia ei käyteytä vaikkapa sen vaikeuden takia tai kanji on vanhentunut ja käytöstä poistunut.
(yK) sana kirjoitetaan yleensä vain kanjeilla, ei kana-merkein.
(X) tuhma sana, älä käytä :)
(4mi) neljän kanjimerkin idiomi (vakiintunut ilmaus)

Takasin sanakirjaan.

Tämän lisäksi sanoja on luokiteltu seuraaviin aihepiireihin taikka ryhmiin:

{anat} anatomia ja ihmisruumis
{arkkit} arkkitehtuuri
{biol} biologia
{budd} buddhalaisuuteen liittyvä termi
{budo} budolajit
{el} eläimet
{fil} filosofia
{fon} fonetiikka
{fys} fysiikka
{geol} geologia
{geom} geometria
{kasv} kasvit ja kasvitiede
{kem} kemia
{kiel} kielioppi
{liik} liiketalous ja talous
{ling} lingvistiikka, kielitiede
{lääk} lääketiede
{maant} maantiede
{mat} matematiikka
{mek} mekaniikka
{merenk} merenkulku
{mus} musiikki
{mytol} mytologia
{oik} oikeus ja laki
{opt} optiikka
{pank} pankkitoiminta
{pol} politiikka
{psyk} psykologia
{rad} kanjiradikaali
{ruok} ruoka, juoma ja ruoanlaitto
{shin} shintolaisuuteen liittyvä termi
{sieni} sienet
{sot} sodankäynti ja armeija
{sumo} sumo-paini
{sähk} sähkölaitteet
{tek} tekniikka
{tiet} tietotekniikka, IT ja tietojenkäsittelytiede
{täht} tähtitiede
{urh} urheilu
{usk} uskonnot

Jos listalta puuttuu mielestäsi jokin käyttökelpoinen luokka, niin ehdota uutta luokkaa foorumilla.

Takasin sanakirjaan.

Puutuuko sanakirjasta jokin sana? Oliko sanakirjassa virhe tai merkintä muuten puutteellinen? Ehdota uusia sanoja ja tee parannusehdotuksia foorumilla

Sivua päivitetty viimeksi 2.1.2014

Jaa tämä sivu:

Etusivulle |  Takaisin sivun alkuun

Kysyttavää? Kommentteja? Virheitä? Toiveita? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille (kirjaudu sisälle tunnuksella "Vierailija" ja salasanalla "kanjikaveri") tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017