Kanjien perusvedot

Kukin kanjimerkki koostuu vähintään yhdestä tai yleensä useammasta vedosta, jotka muodostavat yhdessä tietynlaisen kuvion eli kanjimerkin. Vedot voidaan jakaa perusvetoihin ja niitä yhdistelemällä muodostettuihin lisävetoihin.

Sivuilla on kerrottu vetojen nimet kiinaksi, koska en löytänyt mistään kaikkien vetojen japaninkielisiä nimiä. Toivottavasti siis myös joku sivuilleni eksyvä kiinan opiskelijakin hyötyy näistä tiedoista. Toki myös vedon japaninkielinen nimi on mainittu, jos se on tiedossa. Nimien suomennokset ovat itse keksimiäni.

Useita lähteitä tutkailtuani tulin siihen tulokseen, ettei vetojen lajittelu ja niiden nimeäminen ole kovin yhdenmukaista. Tällä sivulla esitelty lajittelu on siis yhteenveto eri tietolähteistä. Vetoja on useita erityyppisiä, mutta ne voidaan jakaa neljään eri pääkategoriaan: vaakaviivat, pystyviivat, vinoviivat ja pilkut. Perusvetoja on kahdeksan + kaksi muunnosta:

横 - Vaakaviivat

Vaakaviiva eli 横 (héng) (japaniksi よこせん) on nimensä mukaisesti vasemmalta oikealle piirrettävä vaakaviiva.

Vetosuunta Esimerkit

Nousu eli 提 (tí) (japaniksi はね) on vinosti nouseva lyhyehkö viiva vasemmalta oikealle.

Vetosuunta Esimerkit

竪/竖 - Pystyviivat

Pystyviiva eli 竪/竖 (shù) (japaniksi たてせん) on ylhäältä alas piirrettävä pystysuora viiva.

Vetosuunta Esimerkit

Pystykoukku eli 竪鈎/竖钩 (shù gōu) (japaniksi かぎ) alkaa kuten pystyviiva mutta päättyy alareunassa pieneen vasemmalle taittuvaan koukkuun.

Vetosuunta Esimerkit

Pystykoukun muunnos on kaartokoukku 彎鈎/弯钩 (wān gōu) (japaniksi てかぎ eli "käsikoukku", nimi johtuu siitä, että tämä veto on viimeinen veto yleisessä kättä tarkoittavassa merkissä) eli kaareva pystyviiva, jonka päässä on koukku.

Vetosuunta Esimerkit

撇 - Heitot

Heitto eli 撇 (piě) (japaniksi ひだりはらい eli "pyyhkäisy vasemmalle") on oikealta vasemmalle loivahkosti laskeva hieman kaareva vinoviiva.

Vetosuunta Esimerkit

Heiton muunnos on lyhyt heitto eli 短撇 (duǎn​piě), oikealta vasemmalle melko jyrkästi laskeva lyhyt vinoviiva.

Vetosuunta Esimerkit

Pystyheitto eli 竪撇/竖撇 (shù piě) on oikealta vasemmalle melko jyrkästi laskeva pitkä, lopusta kaareva vinoviiva.

Vetosuunta Esimerkit

点 - Pilkut

Pilkku eli 点 (diǎn) (japaniksi てん) on vasemmalta oikealle laskevasti piirrettävä lyhyt viiva.

Vetosuunta Esimerkit

Painallus eli 捺 (nà) (japaniksi みぎはらい eli "pyyhkäisy oikealle") on laskeva kaareva vinoviiva vasemmalta oikealle.

Vetosuunta Esimerkit

Lisävedot

Muuntelemalla ja yhdistelemällä näitä perusvetoja toisiinsa saadaan aikaan uusia vetoja. Vetoihin voidaan lisätä koukkuja (鈎, gōu, japaniksi かぎ) (veto päättyy lyhyeen terävään piirtoon, joka kääntyy pois päävedosta 45-90 asteen kulmassa) tai kaartoja (彎/弯, wān, japaniksi そり) (suora veto muuttuu kaarevaksi), jolloin niiden ulkomuoto muuttuu hieman. Lisäksi vedot voidaan yhdistää toisiinsa joko taitoilla (折, zhé, japaniksi おれ) (yleensä 90 asteen kulma, mutta joskus myös 45 asteen) tai kaarroilla (彎/弯, wān, japaniksi そり) (pyöristetty kulma). Tässä yleisimmät lisävedot:

Vaakaviiva + muu veto

Vedon nimi Vetosuunta Esimerkit
横折竖
(héng zhé shù)
(vaakaviiva-taitto-pystyviiva)
横折撇
(héng zhé piě)
(vaakaviiva-taitto-heitto)
横钩
(héng gōu)
(vaakaviiva-koukku)

Pystyviiva + muu veto

Vedon nimi Vetosuunta Esimerkit
竖折横
(shù zhé héng)
(pystyviiva-taitto-vaakaviiva)
竖弯横
(shù wān héng)
(pystyviiva-kaarto-vaakaviiva)
竖折提
(shù zhé tí)
(pystyviiva-taitto-nousu)

Heitto + muu veto

Vedon nimi Vetosuunta Esimerkit
撇折横
(piě zhé héng)
(heitto-taitto-vaakaviiva)
撇折点
(piě zhé diǎn)
(heitto-taitto-pilkku)

Koukut

Vedon nimi Vetosuunta Esimerkit
横折竖钩
(héng zhé shù gōu)
(vaakaviiva-taitto-pystyviiva-
koukku)
横折竖弯横钩
(héng zhé shù wān héng gōu)
(vaakaviiva-taitto-pystyviiva-
kaarto-vaakaviiva-koukku)
横折捺钩
(héng zhé nà gōu)
(vaakaviiva-taitto-painallus-
koukku)
弯竖钩
(wān shù gōu)
(kaareva pystyviiva-koukku)
竖弯横钩
(shù wān héng gōu)
(pystyviiva-kaarto-vaakaviiva-
koukku)
捺钩/斜钩
(nà gōu / xié gōu)
(painallus-koukku / kalteva
koukku)
扁捺钩
(biǎn nà gōu)
(litteä painallus-koukku)

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017