◄ Edellinen   Takaisin 2. vuoden kanjeihin   Seuraava ►  

Kanji 142 - 明

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 8
Radikaali:

音読み メイ, ミョウ, ミン (s) loistava, kirkas, valoisa
訓読み 1. あ(かり)
2. あか(るい)
3. あか(るむ)
4. あか(らむ)
5. あき(らか)
6. あ(ける)
7. あ(く)
8. あ(くる)
9. あ(かす)
1. (s) valo, lampunvalo, kirkkaus
2. (adj-i) kirkas, valoisa; hilpeä
3. (v5mu, intr) kirkastua, piristyä, virkistyä
4. (v5mu, intr) valjeta, valaistua (erityisesti taivas aamulla)
5. (adj-na, s) selkeä, selvä, ilmiselvä, ilmeinen
6. (v1ru) sarastaa, valjeta
7. (v5ku, intr) 1. avautua, aueta, tyhjentyä 2. sarastaa
8. (adj-se, pref) seuraava
9. (v5su, tr) viettää aikaa; paljastaa, saattaa julkisuuteen

 

Esimerkkiyhdyssanat

漢字 ひらがな Suomeksi
明日 あした (s-adv, s) huominen
明後日 あさって (s-adv, s) ylihuominen
明治 めいじ (s) Meiji-kausi
説明 せつめい (s, vs) selitys, selonteko, selostus; selittää, selostaa
発明 はつめい (s, vs) keksintö, keksiminen; keksiä
英明 えいめい (adj-na, s) älykäs, viisas, fiksu, etevä, lahjakas, nerokas, selvänäköinen, terävänäköinen
解明 かいめい (s, vs) selvennys, selitys
究明 きゅうめい (s) tutkimus, tieteellinen tutkimus
賢明 けんめい (adj-na, s) viisaus, älykkyys
言明 げんめい (s) julistus, julkilausuma, ilmoitus, vakuutus, ilmoittaminen, lausunto
光明 こうみょう (s) kunnia, toivo, otollinen tulevaisuus
公明 こうめい (adj-na, s) reiluus, oikeus
克明 こくめい (adj-na, s) yksityiskohtainen, seikkaperäinen, tarkka, uskollisuus, ahkeruus, uutteruus, huolellisuus, tunnollisuus, tarkkuus
釈明 しゃくめい (s, vs) selitys, oikeaksi osoittaminen, toteen näyttäminen
照明 しょうめい (s) valaistus, valo
証明 しょうめい (s, vs) todiste, oikeaksi vahvistaminen, varmennus, todistus, verifikaatio
自明 じめい (adj-na, adj-no, s) ilmeinen, ilmiselvä, itsestään selvä, itseselitteinen, aksiomaattinen
声明 せいめい (s) ilmaus, toteamus, väittämä, ilmoitus, ilmoittaminen, lausunto
鮮明 せんめい (adj-na, s) eloisa, selkeä, selvä, varma
透明 とうめい (adj-na, s) läpinäkyvyys, kirkkaus, selkeys
判明 はんめい (s, vs) osoittaminen, todentaminen, vahvistaminen, varmistaminen, tunnistaminen; osoittutua, todentua, vahvistua, varmistua, tunnistua
不透明 ふとうめい (adj-na, s) sameus, läpikuultamattomuus, läpinäkymättömyys
不明 ふめい (adj-na, s) tuntematon, epävarma, anonyymi, tunnistamaton, identifioimaton, epäselvä, sekava, hämärä, monitulkintainen; tietämätön, viisauden puute
文明 ぶんめい (s) sivistys, sivistyneisyys, kulttuuri
年明 けねんあけ (s) 1. vuoden alku, aikaisin uutena vuotena 2. palveluehdon päättyminen
夜明 けよあけ (s) sarastus, päivänkoitto
打ち明ける うちあける (v1ru) olla rehellinen, puhua suoraan, avata sydämensä
明け方 あけがた (s-adv, s) sarastus
明暗 めいあん (s) valo ja pimeys, valo ja varjo
明文化 めいぶんか (s) vaatimus, ehto, määräys, nimenomainen ehto
明瞭 めいりょう(adj-na, s) selkeys, tarkkuus
意識不明 いしきふめい (s) tajuttomuus, tiedottomuus

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

Esimerkkilauseet ja fraasit

(Jos et tunnista jotain esimerkeissä esiintyvää kanjia, niin siirrä hiiren osoitin merkin päälle. Kanjin ääntämisohjeet ja suomennos ilmestyvät hetkeksi esiin.)

漢字 Suomeksi
[Kanji] [Suomennos]
[Kanji] [Suomennos]

 

◄ Edellinen   Takaisin 2. vuoden kanjeihin   Sivun alkuun   Seuraava ►  

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017