◄ Edellinen   Takaisin 2. vuoden kanjeihin   Seuraava ►  

Kanji 163 - 方

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 4
Radikaali:

音読み ホウ (s-adv, s) puoli, suunta, tapa
訓読み かた (s, suf) 1. henkilö 2. tekotapa

 

Esimerkkiyhdyssanat

漢字 ひらがな Suomeksi
此方 こちら (s) (yk) 1. tämä henkilö 2. tämä suunta 3. tämä puoli 4. sen jälkeen
其方 そちら (s) (yk) 1. se henkilö 2. se suunta 3. se puoli
彼方 あちら (s) (yk) 1. tuo henkilö 2. tuo suunta 3. tuo puoli
何方 どちら (s) (yk) kumpi, kuka
何方 どなた (s) (yk) kuka
彼方此方 あちらこちら (adv, s) (yk) siellä täällä
貴方 あなた (s) (hum) (yk) sinä; rakas (vaimon sanomana aviomiehelleen)
あの方 あのかた (s) hän (kohtelias ilmaus)
方々 かたがた, ほうぼう (adv, konj, s-adv, s) henkilöt, tämä ja tuo, siellä täällä,
kaikkialla, joka puolella, mikätahansa tapa,
kaikki puolet, kaikki henkilöt, kaikki ihmiset
一方 いっぽう (konj, s-adv, s) 1. toisaalta, yksi puoli, yksi tapa,
yksi suunta, yksi osapuoli, toinen osapuoli
2. sillä aikaa, samaan aikaan
3. vain, yksinkertainen, vuorostaan
親方 おやかた (s) 1. herra, mestari, pomo 2. ammattisumo-valmentaja
片方 かたほう (s) yksi puoli, toinen puoli, yksi osapuoli, toinen osapuoli
他方 たほう (adv, s) toinen puoli, toinen suunta, toisaalta
前方 ぜんぽう (s) eteen, edessä, etuosassa, eteenpäin
後方 こうほう (s) takana, jäljessä, takapuoli (sijaintina),
takaosa, tausta, kaukana, taaksepäin
仕方 しかた (s) tapa, metodi, keino, neuvo, väline,
apuneuvo, apukeino, toimintatapa, menettelytapa
方法 ほうほう (s) tapa, metodi, prosessi, tyyli, keino, väline, tekniikka
方向 ほうこう (s) suunta, kurssi, kulkusuunta
四方 しほう (s) joka suunta
言い方 いいかた (s) puhetapa, puhetyyli
書き方 かきかた (s) kirjoitustapa
生き方 いきかた (s) elämäntapa
考え方 かんがえかた (s) ajattelutapa
使い方 つかいかた (s) käyttötapa, kohtelu, käsittely
大方 おおかた (s-adv, s) noin, suunnilleen, melkein kaikki, suurin osa, enemmistö
南方 なんぽう (s) etelä, eteläinen, etelään, etelään päin, etelän suuntaan
平方 へいほう (s) neliömetri, neliö
正方形 せいほうけい (s) neliö
味方 みかた (s) ystävä, liittolainen, kannattaja
見方 みかた (s) näkökulma, näkökanta, katsantokanta
目方 めかた (s) paino
夕方 ゆうがた (s-adv, s) ilta
仕方がない しかたがない (adj-i, ilm) ei voi välttää, ei voi estää, se on välttämätöntä,
se on hyödytöntä, ei voi sietää jtn, olla kärsimätön, olla ärsyyntynyt
平方メートル へいほうメートル (s) neliömetri
方位 ほうい (s) suunta
方言 ほうげん (s) murre

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

Esimerkkilauseet ja fraasit

(Jos et tunnista jotain esimerkeissä esiintyvää kanjia, niin siirrä hiiren osoitin merkin päälle. Kanjin ääntämisohjeet ja suomennos ilmestyvät hetkeksi esiin.)

漢字 Suomeksi
[Kanji] [Suomennos]
[Kanji] [Suomennos]

 

◄ Edellinen   Takaisin 2. vuoden kanjeihin   Sivun alkuun   Seuraava ►  

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017