◄ Edellinen  Takaisin 2. vuoden kanjeihin  Seuraava ► 

Kanji 211 - 同

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 6
Radikaali:

音読み ドウ (s) sama, vastaava, sanottu
訓読み おな(じ) (adj-na, s) sama, samanlainen, identtinen, samanarvoinen, vastaava

 

Esimerkkiyhdyssanat

漢字 ひらがな Suomeksi
同じく おなじく (adv, konj, vs) samankaltaisesti, samallalailla,
samalla idealla
一同 いちどう (s) kaikki asianosaiset, kaikki läsnäolijat, me kaikki
同一 どういつ (adj-na, s, adj-no) samanlaisuus, samankaltaisuus,
samuus, yhdenmukaisuus, reiluus
同時 どうじ (adj-no, s) samanaikainen, rinnakkainen, samaan aikaan
同様 どうよう (adj-na, s) samanlainen, identtinen, vastaava
同然 どうぜん (adj-na, s) samankaltainen, sama, vastaava, identtinen
同類 どうるい (s) ① samanlainen, samanlaatuinen
② rikoskumppani, osasyyllinen
同等 どうとう (adj-na, s, adj-no) tasa-arvoinen, saman arvoinen;
tasa-arvoisuus, saman arvoisuus
同意 どうい (s, vs) yksimielisyys, samanmielisyys, hyväksyntä,
suostumus, sopu, sama tarkoitus, sama mielipide; olla
yhtämieltä, olla yksimielinen, olla samaa mieltä,
olla samanmielinen, hyväksyä, suostua, sopia, olla sovussa,
tarkoittaa samaa
同居 どうきょ (s, vs) yhdessä asuminen; asua yhdessä
同伴 どうはん (s, vs) yhdessä meneminen, saattaaminen, seurana oleminen,
jnkn kanssa yhdessä oleminen; mennä yhdessä, saattaa,
olla seurana, olla yhdessä
同調 どうちょう (s, vs) ① samaa mieltä oleminen, samalla aallonpituuksilla
oleminen; olla samaa mieltä, olla samoilla
aallonpituuksilla ② (radion jne.) virittäminen, viritys; virittää
協同 きょうどう (s, vs) yhteistyö, yhteistoiminta; olla yhteistyössä,
tehdä yhteistyötä
混同 こんどう (s, vs) erehtyminen, sekoittaminen, sotkeminen, muuksi
luuleminen; erehtyä, sekoittaa jhkn muuhun, sotkea jhkn
muuhun, luulla jkskn muuksi
合同 ごうどう (adj-na, s, vs) yhdistelmä, kokoonpano, liitto, liittoutuma,
liittäminen, liittoutuminen, yhdistys, ydistäminen,
yhdistymä, fuusio; yhdistää, liittää yhteen, fuusioitua
同級生 どうきゅうせい (s) luokkakaveri, luokkatoveri
同棲 どうせい (s, vs) yhdessä asuminen, avoliitto, avosuhde
同封 どうふう (s, vs) liite; liittää
同期 どうき (s-adv) ① samanaikainen, sama kausi, sama aikakausi
② sama luokka, sama taso
同名 どうみょう (s) sama nimi
同地 どうち (s) sama paikka, se paikka
同好 どうこう (s) samanlainen maku, samanlainen mieltymys, samanlaiset
maut, samanlaiset mieltymykset
同点 どうてん (s) samat pisteet, tasapeli

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

Esimerkkilauseet ja fraasit

(Jos et tunnista jotain esimerkeissä esiintyvää kanjia, niin siirrä hiiren osoitin merkin päälle. Kanjin ääntämisohjeet ja suomennos ilmestyvät hetkeksi esiin.)

漢字 Suomeksi
[Kanji] [Suomennos]
[Kanji] [Suomennos]

 

◄ Edellinen  Takaisin 2. vuoden kanjeihin  Sivun alkuun  Seuraava ► 

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017