◄ Edellinen  Takaisin 2. vuoden kanjeihin  Seuraava ► 

Kanji 224 - 分

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 4
Radikaali:

音読み 1. ブン
2. ブ
3. フン
1. (s, suf, pre) ① velvollisuus, osa, tehtävä
② (henkilön sosiaalinen) asema, osa, arpa
③ osa, osuus, annos
④ tilanne, taso, suhteessa jhnkn, kunhan vain, niin kauan kuin
2. (s, suf, pre) ① 1 prosentti, yksi kymmenesosa
② lämpöasteen kymmenesosa
③ etulyöntiasema, etumatka, etu, ansio
3. (s) minuutti
訓読み 1. わ(ける)
2. わ(け)
3. わ(かれる)
4. わ(かる)
5. わ(かつ)
1. (v1ru, tr) jakaa, erottaa, erotella, tehdä ero jnkn välille
2. (s, suf) ① jakaminen
② tasapeli
3. (v1ru, intr) haaraantua, jakaantua, hajaantua, levitä
4. (v5ru, intr) ① ymmärtää, tajuta, käsittää, älytä
② tietää
5. (v5tsu, tr) ① jakaa, erottaa, erotella, tehdä ero jnkn välille
② jakaa jnkn kanssa
③ erottaa toisistaan, tehdä ero asioiden välille

 

Esimerkkiyhdyssanat

漢字 ひらがな Suomeksi
自分 じぶん (s) itse, minä itse
分け前 わけまえ (s) osuus, annos, määräosuus
分野 ぶんや (s) ala, kenttä, osa-alue, piiri, osasto, jaosto
分量 ぶんりょう (s, vs) määrä, annostus (lääkkeen ym.)
一分 いちぶ (s) yksi kymmenesosa, yksi sadasosa, prosentti
十分 じっぷん (adv, s) 10 minuuttia
十分 じゅうぶん ① (adj-na) paljon, runsaasti, tarpeeksi, kyllin, riittävä,
tyydyttävä, hyväksyttävä, sopiva
② (s, vs) (yK) kymmeneen osaan jakaminen, kymmenellä
jakaminen; jakaa kymmenellä
③ (adv) täydellisesti, virheettömästi, täysin, perusteellisesti,
läpikotaisesti
不十分 ふじゅうぶん (adj-na, s) riittämätön, epätäydellinen, puutteellinen,
vaillinainen, pula, puute
半分 はんぶん (s-adv, s) puolikas
多分 たぶん (adv, s) mahdollisesti, luutavasti, todennäköisesti, kai,
kaiketi, kenties, kukaties, ehkä, ehkäpä
大分 だいぶ (adv) huomattavasti, merkittävästi, suuresti, paljon, erittäin
気分 きぶん (s) olo, tunne, tunnetila, mieli, tuuli, mieliala
親分 おやぶん (s) pomo, johtaja, päällikkö, päämies
身分 みぶん (s) sosiaalinen asema, sosiaalinen status
身分証明書 みぶんしょうめいしょ (s) henkilöllisyystodistus, henkilöllisyyspaperi, henkkarit
随分 ずいぶん (adj-na, s-adv) erittäin, äärimmäisen, hyvin
一部分 いちぶぶん (s) osa, osuus, erä, annos
区分 くぶん (s, vs) jakaminen, lajittelu, luokittelu; jakaa, lajitella,
luokitella
配分 はいぶん (s, vs) jako, jakelu, jakaminen, anto; jaella, jakaa, antaa
不可分 ふかぶん (adj-na, s) jakamaton, erottamaton
分かり わかり (s) ymmärtäminen
使い分け つかいわけ (s, vs) oikea käyttö; käyttää jtn oikeassa yhteydessä
(esim. sanaa)
取り分け とりわけ (adv, s) (yk) erityisesti, eritoten, erityisen, varsinkin
引き分け ひきわけ (s) tasapeli
見分け みわけ (s) asioiden toisistaan erottaminen, erontekeminen asioiden
välille, tunnistaminen
見分ける みわける (v1ru, tr) erottaa toisistaan, pystyä erottamaan toisistaan,
tehdä ero asioiden välillä, tunnistaa
選り分ける よりわける (v1ru, tr) luokitella, jakaa (esim. eri luokkiin), erotella,
järjestää (esim. eri luokkiin)
分化 ぶんか (s, vs) erikoistuminen; erikoistua jhnkn

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

Esimerkkilauseet ja fraasit

(Jos et tunnista jotain esimerkeissä esiintyvää kanjia, niin siirrä hiiren osoitin merkin päälle. Kanjin ääntämisohjeet ja suomennos ilmestyvät hetkeksi esiin.)

漢字 Suomeksi
[Kanji] [Suomennos]
[Kanji] [Suomennos]

 

◄ Edellinen  Takaisin 2. vuoden kanjeihin  Sivun alkuun  Seuraava ► 

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017