◄ Edellinen | Takaisin 3. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 246 - 意

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 13
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み (s) ① tunne, ajatus, aate, miete ② merkitys
訓読み  -   - 
名乗り もと, よし  - 

 

Esimerkkiyhdyssanat

漢字 ひらがな Suomeksi
注意 ちゅうい (s, vs) varoitus, neuvo, ohje, huomio, varovaisuus,
harkitsevaisuus, huolellisuus, tarkkaavaisuus;
varoa, olla varovainen, huomioida
意味 いみ (s, vs) merkitys, tarkoitus; merkitä, tarkoittaa
意向 いこう (s) aie, aikomus, ajatus, idea, tarkoitus, kiinostus,
halu, päätös, päähänpisto, oikku
意図的 いとてき (adj-na) tarkoituksellinen, tavoitteellinen,
suunnitelmallinen
意外 いがい (adj-na, s) odottomaton, yllätyksellinen, yllättävä
意志 いし (s) tahto, halu, päähänpisto, oikku
意気 いき (s) henki, sydän, luonne
意気地 いくじ (s) itsekunnioitus, itseluottamus; sisu, luonteenlujuus,
(kuvainnollinen) selkäranka
意義 いぎ (s) ① tarkoitus ② merkitys, merkityksellisyys,
mielekkyys, tärkeys
意見 いけん (s) mielipide, näkemys, kanta, käsitys, arvelu,
asenne, näkökulma
合意 ごうい (s, vs) sopimus, yksimielinen hyväksyntä, keskinäinen
sopimus; päästä sopimukseen, hyväksyä yksimielisesti,
sopia keskinäisesti
同意 どうい (s, vs) yksimielisyys, samanmielisyys, hyväksyntä,
suostumus, sopu, sama tarkoitus, sama mielipide;
olla yhtämieltä, olla yksimielinen, olla samaa
mieltä, olla samanmielinen, hyväksyä, suostua,
sopia, olla sovussa, tarkoittaa samaa
心意気 こころいき (s) henki, luonne, luonteenlaatu, tempperamentti
悪意 あくい (s) pahantahtoisuus, pahanilkisyys, ilkeys, pahansuopuus
敵意 てきい (s) vihamielisyys
決意 けつい (s, vs) päätös, päättäväisyys; päättää, tehdä päätös,
olla päättäväinen
用意 ようい (s, vs) valmistelu, järjestely; valmistella,
järjestää
意識 いしき (s, vs) ① tajunta, mieli; olla tajuissaan
② tietoisuus, tiedostaminen; olla jstn tietoinen

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

Esimerkkilauseet ja fraasit

(Jos et tunnista jotain esimerkeissä esiintyvää kanjia, niin siirrä hiiren osoitin merkin päälle. Kanjin ääntämisohjeet ja suomennos ilmestyvät hetkeksi esiin.)

漢字 Suomeksi
[Kanji] [Suomennos]
[Kanji] [Suomennos]

 

◄ Edellinen |  Takaisin 3. vuoden kanjeihin |  Sivun alkuun |  Seuraava ►

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017