◄ Edellinen | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 458 - 改

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 7
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み カイ (s) ① uudistus, uudistaminen
② tutkiminen, tarkastaminen, tarkistaminen
訓読み あらた(める) (v1ru, tr) ① uudistaa, muuttaa (sääntöjä, tapoja, asennetta ym.)
② muodostaa uudelleen, käsitellä uudelleen, korjata
③ muuttaa paremmaksi, parantaa, parannella
④ tarkistaa, tutkia
あらた(まる) (v5ru, intr) ① uudistua, muuttua (säännöistä, tavoista, asenteista ym.)
② muuttua paremmaksi, parantua
③ olla muodollinen, olla virallinen, olla jäykkä, olla varautunut asenne
④ (taudin tilasta) huonontua yllättäen, muuttua yllättäen huonommaksi
名乗り あら

 

熟語例

漢字 ひらがな Suomeksi
改善 かいぜん (s, vs, adj-no) ① parannus, parantaminen, kohennus; parantaa,
kohentaa; parannettu, kohennettu
② (yk) kaizen (kirjoitetaan yleensä カイゼン) [Japanissa kehitettyyn
lean-ajattelutapaan liittyvä jatkuva kehittämisen työkalu]
改革 かいかく (s, vs, adj-no) uudistus, parannus, reformi; uudistaa, parantaa,
reformoida
改めて あらためて (adv) ① myöhemmin, toisen kerran
② uudestaan, uudelleen, jälleen, taas, vielä kerran
改札 かいさつ (s, vs) ① matkalippujen tarkastus; tarkastaa matkalippu
(s) ② (lyh) lipuntarkastusportti, matkalippujen tarkastusportti
改札口 かいさつぐち (s) lipuntarkastusportti, matkalippujen tarkastusportti
改正 かいせい (s, vs) (sääntö, sopimus, laki, hinta ym.) parannus, korjaus, muutos,
tarkistus parempaan suuntaan; parantaa, korjata, muuttaa tarkistaa
parempaan suuntaan
改造 かいぞう (s, vs) (rakennuksen, laitteen, järjestelmän) remontoiminen,
remontointi, uudelleen rakentaminen, uudisrakentaminen; remontoida,
rakentaa uudelleen, remontoida uutta käyttöä varten
改悪 かいあく (s, vs) huonontaminen, heikentäeminen, huonompaan suuntaan
muuttaminen; huonontaa, heikentää, muuttaa huonompaan suuntaan
改修 かいしゅう (s, vs) (rakennuksen, tien, sillan ym.) korjaus, uudelleen rakennus,
saneeraus; korjata, rakentaa uudelleen, saneerata
改定 かいてい (s, vs) (lain, järjestelmän, hinnan ym.) oikeaksi tarkistus,
muuttaminen, muutos, uudistus; tarkistaa oikeaksi, muuttaa, uudistaa

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

 

◄ Edellinen |  Takaisin 4. vuoden kanjeihin |  Sivun alkuun |  Seuraava ►

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017