◄ Edellinen | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 484 - 共

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 6
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み キョウ (s) ① yhdessä, yhteis-, kanssa, samaan aikaan
② kommunismi
訓読み とも(ども) (s) ① samanlaisuus, samankaltaisuus
② yhdessä, kanssa, samaanaikaan
(pref) ③ samanlainen, samankaltainen, molemmat
(suf) ④ yhdessä, kanssa
⑤ [monikollisiin sanoihin liitettynä] molemmat, kumpikin, kaikki, koko porukka
名乗り たか

 

熟語例

漢字 ひらがな Suomeksi
共通 きょうつう (adj-na, adj-no, s, vs) yleinen, yhteinen, jaettu, molemminpuolinen,
-laajuinen; yleisyys, yhteisyys, molemminpuolisuus; yhdistää jtkn
共同 きょうどう (s, vs) yhteistyö, yhteistoiminta; olla yhteistyössä, tehdä yhteistyötä
公共 こうきょう (s, adj-no) yhteisö, yhteiskunta, julkisyhteisö; julkinen, yleinen,
yhteinen
共産 きょうさん (s) kommunismi
其れ共 それとも (konj) (yk) tai, tai sitten, tai muutoin, tai, taikka, muutoin,
toisin, vai
共に ともに (adv, vs) ① yhdessä, kanssa, molemmat, sekä ~ että ~, kumpikin,
mukaanlukien, sisältäen; osallistua, olla mukana, ottaa osaa
② samanaikaisesti, samaan aikaan, samalla kun; tapahtua samaan
aikaan
共感 きょうかん (s, vs) sympatia, myötätunto, myötämielisyys, hyväksyminen,
vastakaiku, suopeus, ymmärtämys; sympatisoida, olla
myötätuntoinen, suhtautua myötämielisesti, suhtautua
hyväksyvästi, hyväksyä, antaa vastakaikua, suhtautua
suopeasti, ymmärtää (jnkn näkökanta ym.), olla ymmärtäväinen
共和国 きょうわこく (s) tasavalta, liittovaltio
共存 きょうぞん (s) rinnakkainelo, rinnakkaiselo, yhdessä eläminen, yhteiselo
共有 きょうゆう (s, vs) yhteisomistus, yhteinen omistus, jaettu omistus; jakaa
omistus, omistaa yhdessä, olla yhteisomistuksessa

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

 

◄ Edellinen |  Takaisin 4. vuoden kanjeihin |  Sivun alkuun |  Seuraava ►

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017