◄ Edellinen | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 497 - 結

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 12
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み ケツ (s) ① sitominen, solmiminen
② kokoaminen, kasaaminen
③ kerääminen, kerääntyminen
④ loppuminen, päättyminen
⑤ kovettuminen, kovettaminen, jäätyminen, jäädyttäminen
⑥ tukkeutuminen, tukkeuma
ケチ (s) loppuminen, päättyminen
訓読み むす(ぶ) (v5bu, tr) ① sitoa, yhdistää, solmia, liittää yhteen, linkittää yhteen
② solmia (suhde, liitto ym.), muodostaa (suhde, liitto ym.)
③ yhdistää kaksi paikkaa toisiinsa
④ sulkea tiukasti jkn aukioleva asia
⑤ ristiä sormensa, kietoa sormet toisiinsa, muodostaa sormilla erilaisia muotoja
⑥ kantaa (hedelmää), tuottaa tulos
⑦ (ilmankosteudesta, kasteesta ym.) tiivistää, tiivistyä
⑧ laskea perustukset (rakennuksen)
⑨ lopettaa lause
ゆ(う) (v5u, tr) ① (narusta, köydestä ym.) sitoa, solmia
② sitoa hiukset kiinni, letittää hiukset, laittaa hiukset kiinni
③ parsia, paikata, ommella ehjäksi, korjata ommellen
④ koota, kasata, rakentaa
ゆ(わえる) (v1ru, tr) sitoa yhteen, solmia yhteen, kiinnittää yhteen
(sitomalla tai solmimalla)
名乗り かた, ひとし, ゆい

 

熟語例

漢字 ひらがな Suomeksi
結果 けっか (s, vs) ① lopputulos, seuraus, tulos, lopputulema; olla
lopputuloksena, olla seurauksena
② erinomainen tulos, erinomainen saavutus; saavuttaa
erinomainen tulos
③ hedelmien tuottaminen; kantaa hedelmää, tuottaa hedelmiä
結婚 けっこん (s, vs, adj-no) avioliitto; mennä naimisiin, avioitua; avio-, aviollinen
結局 けっきょく (s-adv, s) loppujen lopuksi, lopulta, lopuksi, sittenkin, kuitenkin,
viimein, vihdoin
結構 けっこう (s-adv) ① tarpeeksi, riittävästi, kelvollisesti, tyydyttävästi, melko,
jotakuinkin, jokseenkin, aika
(adj-na) ② tyydyttävä, kelvollinen
③ olla riittävä, olla tarpeeksi
④ ihana, upea, mahtava
(s, vs) ⑤ rakenne, kokoonpano, koostumus; rakentua, koostua
結論 けつろん (s, vs) johtopäätös, päätelmä; vetää johtopäätös, päätellä
結合 けつごう (s, vs) yhdistäminen, liittäminen, yhteenkytkeminen,
yhteenliittäminen; yhdistää, liittää, kytkeä yhteen, liittää yhteen
結束 けっそく (s, vs) ① liittoutuma, yhteenliittymä, ryhmä; liittoutua, liittyä
yhteen, yhdistyä, yhtyä, järjestäytyä yhteen, ryhmittyä yhteen
② (narulla tai köydellä yhteensidottu) kimppu, nippu;
sitoa kimpuksi, sitoa nipuksi, sitoa kimppuun, sitoa nippuun
妥結 だけつ (s, vs) sovinto, sopimus; tulla sovintoon, päästä sopuun,
saada aikaan sopimus
団結 だんけつ (s) liittoutuma, yhteenliittymä, ryhmä; liittoutua, liittyä yhteen,
yhdistyä, yhtyä, järjestäytyä yhteen, ryhmittyä yhteen
結び付ける むすびつける (v1ru, tr) ① sitoa yhteen, sitoa kiinni, kiinnittää
yhteen, liittää yhteen
② muodostaa side jnkn välille, muodostaa suhde jnkn välille,
tuoda yhteen

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

 

◄ Edellinen |  Takaisin 4. vuoden kanjeihin |  Sivun alkuun |  Seuraava ►

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017