◄ Edellinen  | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 557 – 然

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 12
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み ゼン (s) ① aivan niin, juuri niin, pitää paikkansa
② (toisen sanan perään liitettynä) olotila, tilanne
ネン (s) ① aivan niin, juuri niin, pitää paikkansa
② (toisen sanan perään liitettynä) olotila, tilanne
訓読み しか(り) (int) aivan niin, juuri niin, pitää paikkansa
しか(るに) (konj) ① kuitenkin, siitä huolimatta, mutta silti
② [Lauseen alussa.] no niin, siis, muuten
しか(し) (konj) (yk) ① mutta, kuitenkin
② entä
③ siitä huolimatta
しか(も) (konj) (yk) ① lisäksi, sen lisäksi
② sitä paitsi, silti, mutta silti, siitä huolimatta, sittenkin, kuitenkin, ja kuitenkin, vaikkakin
しか (adv) ① siten, sillä tavoin, niin
(int) ② juuri niin, aivan
(adv) sillä tavoin, siten, niin
さ(る) (adj-se) ① eräs
② sellainen
③ sovelias, sopiva
名乗り のり

熟語例

漢字 ひらがな Suomeksi
自然 しぜん (s, adj-na, adj-no) ① luonto, luonnollisuus; luonnollinen
② luonto, luonne; luonnollinen, luonteva, luonteenomainen, välitön, teeskentelemätön
(adj-na, adj-no) ③ spontaani, automaattinen
(adv-to) ④ itsestään, spontaanisti, automaattisesti
全然 ぜんぜん (adv) ① kokonaan, täysin, ihan, ehdottoman
② [Kielteisen verbin tai adjektiivin kanssa.] (ei) lainkaan, (ei) ollenkaan, (ei) yhtään, (ei) vähääkään
偶然 ぐうぜん (adj-na, adj-no, s-adv, s) odottamaton, sattumanvarainen, satunnainen, ennalta arvaamaton; sattumalta, odottamatta, odottamattomasti, ennalta arvaamattomasti, vahingossa, sattumanvaraisesti, satunnaisesti; sattuma, vahinko, yksittäistapaus, sattumanvaraisuus, satunnaisuus
自然科学 しぜんかがく (s) luonnontiede, luonnontieteet
天然 てんねん (s, adj-na) ① luonto, luonnonmukaisuus; luonnon-, luonnollinen, luonnonmukainen
② luonnostaan, syntymästä asti; luonnollinen, synnynäinen
突然 とつぜん (adj-na, adj-no, adv) yllättävä, yhtäkkinen, äkillinen, odottamaton, aavistamaton, yllätyksellinen; yllättävästi, yllättäen, yhtäkkiä, äkillisesti, odottamattomasti, aavistamattomasti, yllätyksellisesti
当然 とうぜん (adj-na, adj-no, adv, s) luonnollinen, normaali, itsestään selvä, tietty, oikeutettu, järkeen käypyys; luonnollisesti, normaalisti, itsestään selvästi, tietysti, oikeutetusti, järkeen käyvästi; luonnollisuus, normaalius, itsestään selvyys, oikeutus, järkeen käyminen
漠然 ばくぜん (adj-taru, adv-to) epämääräinen, epätäsmällinen, epäselvä, epäselkeä, epätarkka, vaikeaselkoinen, ympäripyöreä; epämääräisesti, epätäsmällisesti, epäselvästi, epäselkeästi, epätarkasti, vaikeaselkoisesti, ympäripyöreästi
必然 ひつぜん (adj-na, adj-no, s) väistämätön, vääjäämätön, välttämätön, ennalta arvattava, ennustettavissa oleva; väistämättömyys, vääjäämättömyys, välttämättömyys, ennalta arvattavuus, ennustettavuus
依然 いぜん (adj-taru, adv-to) entisenlainen, olla entisellään; kuten alunperinkin, kuten aikaisemmin, kuten asiat ovat olleet, entisellään

Voit hakea lisää esimerkkisanoja japani–suomi-sanakirjasta.

 

◄ Edellinen  | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Sivun alkuun  | Seuraava ►

Sivua päivitetty viimeksi 5.10.2014

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017