◄ Edellinen  | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 587 – 得

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 11
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み トク (s) ① hankkiminen, haltuunsa saaminen, käsiinsä saaminen
② ansaitseminen, tienaaminen
③ tyytyväisyys, ymmärrys
訓読み え・る (v1ru, tr) ① saada, saada haltuunsa, saada käsiinsä, saavuttaa, tienata, hankkia
② ymmärtää, tajuta, käsittää
③ joutua kokemaan jtkn epämiellyttävää
④ [Verbin 連用形:hin liitettynä.] voida, pystyä, kyetä
⑤ [Verbin 連用形:hin liitettynä.] olla mahdollista
⑥ olla erittäin hyvä, kunnostautua jsskn, loistaa jsskn
う・る (v1ru, tr) [Käytetään yleensä vain taipumattomien sanojen määreenä.] ① saada, saada haltuunsa, saada käsiinsä, saavuttaa, tienata, hankkia
② [Verbin 連用形:hin liitettynä.] voida, pystyä, kyetä, olla mahdollista
名乗り あり, なり, のり, やす

熟語例

漢字 ひらがな Suomeksi
得意 とくい (adj-na, s) ① ylpeyttä aiheuttava, voitonriemua nostattava, kukoistava, suosiota herättävä, kunniaa kerryttävä; ylpeys, voitonriemu, kukoistus, maine, suosio, kunnia
② olla vahvuutena, voitokas, paras; vahvuus, voittoisuus, paremmuus
③ asiakas, asiakaskunta
納得 なっとく (s, vs) ① hyväksyntä, suostumus, yksimielisyys, samanmielisyys; hyväksyä, suostua, olla yksimielinen, olla samaa mieltä
② ymmärtäminen, ymmärrys, käsittäminen, käsitys, vakuuttuminen; ymmärtää, käsittää, vakuuttua jstkn asiasta
説得 せっとく (s, vs) suostuttelu, taivuttelu; suostutella, taivutella
所得 しょとく (s) ansiotulot, tulot, ansiot
損得 そんとく (s) (taloudellinen ym.) tappio ja tuotto, voitot ja tappiot, menetys ja hyöty
心得る こころえる (v5ru, tr) ① ymmärtää, tietää, pitää jnkn, olla jstn jtn mieltä
② tiedostaa, olla tietoinen jstkn, tajuta
③ omaksua taito, jnkn taidon osaaminen, jhnkn taitoon liittyvän tiedon hallitseminen
④ olla varoivainen, varoa, olla tarkkavainen, kiinnittää huomio, huomioida jtkn
止むを得ない やむをえない (ilm, adj-i) välttämätön, vääjäämätön, ei voida mitään, ei voida välttää, ei voida estää, ei voida auttaa asiaa, ei olla muuta keinoa, ei olla tehtävissä muuta
獲得 かくとく (s, vs) hankinta, vaivaa nähden hankkiminen, vaivalla saaminen, saavuttaminen; hankkia vaivaa nähden, saada vaivalla, saavuttaa
心得 こころえ (s) ① ymmärtäminen, ymmärrys, tajuaminen, käsittäminen, tieto
② henkiset valmiudet, valmistautuneisuus
③ taidon omaksuminen, osaaminen, tieto, taito
④ asia jossa tulee pitäytyä, tapa jota tulee noudattaa
⑤ virkaa tekevä, virkaa toimittava
得点 とくてん (s, vs) saadut pisteet, tehdyt maalit, tehdyt juoksut, pistemäärä, pelitilanne; saada pisteitä, saada maali

Voit hakea lisää esimerkkisanoja japani–suomi-sanakirjasta.

 

◄ Edellinen  | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Sivun alkuun  | Seuraava ►

Sivua päivitetty viimeksi 27.10.2014

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017