Kappale 1 - はじめまして

Teksti

Sanasto

Kielioppi

Muuta huomion arvoista

Kohtelias tyyli

Tarou esittelee ystävänsä Antin Aikoille.
太郎: こんにちは
愛子: こんにちは
太郎: 愛子さん、こちらはアンッティさんです。
アンッティ: はじめまして。アンッティです。どうぞよろしく。
愛子: はじめまして。愛子です。どうぞよろしく。アンッティさんはフィンランド人ですか。
アンッティ: はい、フィンランド人です。
愛子: アンッティさんは会社員ですか。
アンッティ: いいえ、会社員ではありません。 学生です。愛子さんも学生ですか。
愛子: はい、学生です。
太郎: またね。
愛子: またね。

Tuttavallinen tyyli

[Antti ja Aiko tapaavat edellisessä keskustelussa ensimmäisen kerran. Keskustelua ei siis ole esitetty tuttavallisella tyylillä, koska toisilleen vieraat henkilöt käyttävät aina kohteliasta tyyliä.]

Tarou: Päivää!
Aiko: Päivää!
Tarou: Aiko, tässä on Antti.
Antti: Hyvää päivää! Olen Antti. Hauska tutustua.
Aiko: Hyvää päivää! Minä olen Aiko. Hauska tutustua. Antti, oleko sinä suomalainen?
Antti: Kyllä, olen suomalainen.
Aiko: Antti, oletko toimistossa töissä? (kirjaimellisesti: Antti, oletko yrityksen työntekijä?)
Antti: Ei, en ole toimistossa töissä. Olen opiskelija. Aiko, oletko sinä myös opiskelija?
Aiko: Kyllä, olen opiskelija.
Tarou: Hei, hei!
Aiko: Hei sitten!

- - -

Kohtelias tyyli

Antti kyselee Taroulta ihmisten nimiä ja kansallisuuksia.
アンッティ: そちらはどなたですか。
太郎: こちらはジョンさんです。
アンッティ: ジョンさんはアメリカ人ですか。
太郎: はい、アメリカ人です。
アンッティ: こちらはどなたですか。
太郎: そちらはイリナさんです。
アンッティ: イリナさんはスウェーデン人ですか。
太郎: いいえ、スウェーデン人ではありません。 ロシア人です。
アンッティ: あちらはどなたですか。
太郎: あちらはチャンンさんです。
アンッティ: チャンさんは中国人ですか、タイ人ですか。
太郎: 中国人です。

Antti: Kuka se (henkilö siinä) on?
Tarou: Tämä (henkilö tässä) on John.
Antti: Onko John amerikkalainen?
Tarou: Kyllä, (hän) on amerikkalainen.
Antti: Kuka tämä (henkilöä) on?
Tarou: Se (henkilö siinä) on Irina.
Antti: Onko Irina ruotsalainen?
Tarou: Ei, (hän) ei ole ruotsalainen. (Hän) on venäläinen.
Antti: Kuka tuo (henkilö) on?
Tarou: Tuo (henkilö) on Chang.
Antti: Onko Chang kiinalainen vai thaimaalainen?
Tarou: (Hän) on kiinalainen.

Tuttavallinen tyyli

アンッティ: それは
太郎: これはジョンさんだ。
アンッティ: ジョンさんはアメリカ人
太郎: うん、アメリカ人だ。
アンッティ: これは
太郎: それはイリナだ。
アンッティ: イリナはスウェーデン人
太郎: ううん、スウェーデン人じゃない。 ロシア人だ。
アンッティ: あれは
太郎: あれはチャンさんだ。
アンッティ: チャンさんは中国人か、タイ人か?
太郎: 中国人だ。

Antti: Kuka se (siinä) on?
Tarou: Tämä (tässä) on John.
Antti: Onko John amerikkalainen?
Tarou: Kyllä, (hän) on amerikkalainen.
Antti: Kuka tämä on?
Tarou: Se (siinä) on Irina.
Antti: Onko Irina ruotsalainen?
Tarou: Ei, (hän) ei ole ruotsalainen. (Hän) on venäläinen.
Antti: Kuka tuo on?
Tarou: Tuo on Chang.
Antti: Onko Chang kiinalainen vai thaimaalainen?
Tarou: (Hän) on kiinalainen.

- - -

Kohtelias tyyli

Antti kyselee Taroulta erilaisista esineistä.
アンッティ:これはですか。
たろう: それは新聞です。
アンッティ: それはですか。
たろう: これは電話です。
アンッティ: あれはですか。
たろう: あれはです。
アンッティ: これはあなたの時計ですか。
たろう: はい、時計です。
アンッティ: それは愛子さんの自転車ですか。
たろう: いいえ、これは愛子さんのではありません。のです。あれは愛子さんのです。

Tuttavallinen tyyli

アンッティ:これは
たろう: それは新聞だ。
アンッティ: それは
たろう: これは電話だ。
アンッティ: あれは
たろう: あれはだ。
アンッティ: これはあなたの時計
たろう: うん、時計だ。
アンッティ: それは愛子さんの自転車
たろう: ううん、これは愛子さんのじゃない。のだ。あれは愛子さんのだ。

Antti: Mikä tämä on?
Tarou: Se on sanomalehti.
Antti: Mikä se on?
Tarou: Tämä on puhelin.
Antti: Mikä tuo on?
Tarou: Tuo on auto.
Antti: Onko tämä sinun kellosi?
Tarou: Kyllä, (se) on minun kelloni.
Antti: Onko tuo Aikon polkupyörä?
Tarou: Ei, tämä ei ole Aikon (polkupyörä). (Tämä) on minun (polkupyöräni). Tuo on Aikon (polkupyörä).

Sanasto

漢字 ひらがな suomeksi
太郎 たろう [japanilainen miehen nimi]
愛子 あいこ [japanilainen naisen nimi]
こんにちは Hyvää päivää!
さん herra/rouva/neiti [suffiksi]
こちら tämä [henkilö tai suunta, kts. kielioppi]
[osoittaa lauseen teeman] [partikkeli, kts. kielioppi]
です olla [kopula, kohtelias tyyli]
はじめまして Hyvää päivää! (vain ensimmäistä kertaa tavattessa)
(kts. muuta ha.)
どうぞよろしく Hauska tutustua!
わたし minä [kohtelias tyyli]
フィンランド人 フィンランドじん suomalainen (henkilö)
フィンランド Suomi
ihminen, henkilö
ひと ihminen, henkilö
かた henkilö [kohtelias ilmaus]
[tekee väitelauseesta kysymyksen]
[partikkeli, kts. kielioppi]
はい kyllä
会社員 かいしゃいん yrityksen työntekijä
会社 yritys, firma
jäsen, osallistuja
いいえ ei
ではありません ei olla [kohtelias tyyli]
学生 がくせい opiskelija
myös [partikkeli, kts. kielioppi]
またね hei, hei! Ensi kertaan!
その se (siinä)
[adjektiivinen, kts. kielioppi]
そちら se (henkilö tai suunta)
[kts. kielioppi]
どなた kuka? [kohtelias ilmaus]
この tämä (tässä)
[adjektiivinen, kts. kielioppi]
アメリカ人 アメリカじん amerikkalainen (henkilö)
アメリカ Amerikka
スウェーデン人 スウェーデンじん ruotsalainen (henkilö)
スウェーデン Ruotsi
ロシア人 ロシアじん venäläinen (henkilö)
ロシア Venäjä
あの tuo (tuolla) [adjektiivinen, kts. kielioppi]
あちら tuo (henkilö tai suunta) [kts. kielioppi]
中国人 ちゅうごくじん kiinalainen (henkilö)
中国 Kiina
タイ人 タイじん thaimaalainen (henkilö)
タイ Thaimaa
それ se (siinä) [kts. kielioppi]
だれ kuka
olla [kopula, tuttavallisessa tyylissä]
これ tämä (tässä) [kts. kielioppi]
うん joo [tuttavallisessa tyylissä]
ううん ei, njää [tuttavallisessa tyylissä]
じゃない ei ole [tuttavallisessa tyylissä]
なん, なに mikä? [kts. muuta ha.]
新聞 しんぶん sanomalehti
電話 でんわ puhelin
くるま auto
あなた sinä [kohtelias tyyli]
ilmaisee possessiivia [partikkeli, kts. kielioppi]
時計 とけい kello
自転車 じてんしゃ polkupyörä
ぼく (mask.) minä [käytetään tuttavallisessa tyylissä]

Kielioppi

Kopulat です ja だ

Kopula (=lauseenjäseniä yhdistävä sana) です vastaa suomen kielen 'olla'-verbiä. Japanin verbit eivät taivu eri suvussa eivätkä luvussa, joten です tarkoittaa 'minä olen', 'sinä olet', 'hän on', 'me olemme', 'te olette' ja 'he ovat'. Toinen 'olla'-verbiä vastaava kopula on だ. Kopulaa です käytetään kohteliaassa tyylissä eli puhuttaessa tuntemattomille sekä "hyvänpäivän"-tutuille ja kopulaa だ tuttavallisessa tyylissä eli puhuttaessa ystäville ja perheenjäsenille. Nämä kaksi kopulaa eivät ole toistensa vastikkeita eri tyyleissä, です ei siis ole だ:n kohtelias muoto eikä だ です:n tuttavallinen muoto, vaan kyseessä on kaksi eri kopulaa, jolla on vain samantyyppinen käyttötapa. Ensimmäinen näiden kopuloiden käytössä ilmenevä eroavaisuus löytyy heti partikkelin か käytössä kysymyslauseissa. Muita käyttöön liittyviä eroavaisuuksia käydään läpi myöhemmin.

                                             
Kopulan です taivutus
 Nykyinen/Ei-mennyt muotoMennyt muoto
Myönteinenです = onでした = oli
Kielteinenではありません = ei oleではありませんでした = ei ollut

Kopulan だ käyttö on usein tyypillistä miehille, naiset jättävät sen usein pois käyttäen pelkkää teema-partikkelia は. Tämä ei ole kuitenkaan mikään sääntö vaan molemmat sukupuolet käyttävät molempia ilmaisutapoja. Esimerkiksi '(se/tämä/tuo) on puhelin' -> "Miehekäs tyyli":電話だ, "Naisellinen tyyli":電話は.

                                             
Kopulan だ taivutus
 Nykyinen/Ei-mennyt muotoMennyt muoto
Myönteinenだ = onだった = oli
Kielteinenじゃない = ei oleじゃなかった = ei ollut

Partikkelit は, か, も ja の

Partikkeleilla ilmaistaan japanissa sanojen erilaisia kieliopillisia tehtäviä lauseissa. Partikkeli tulee aina sen sanan jälkeen, jota se määrittää, aivan kuten suomen sijapäätteetkin. Oikean partikkelin käyttö on tärkeää, koska koko lauseen merkitys saattaa muuttua partikkelia vaihdettaessa.

1. Substantiivi 1 は substantiivi 2 です
Substantiivi 1 on substantiivi 2
 は 学生 です。
Mitä minuun tulee, olen opiskelija. (Teema 'minä')
Partikkeli は ilmaisee lauseen teemaa. Teema on usein sama kuin lauseen subjekti, mutta ei aina. Teema voidaan jättää myös kokonaan pois, mikäli on ilmiselvää mistä puhutaan: (は)アンッティです。(Mitä minuun tulee,) olen Antti.

2. Substantiivi 1 は substantiivi 2 です か
Onko Substantiivi 1 substantiivi 2?
アンッティさんはフィンランド人ですか。Mitä Anttiin tulee, onko hän suomalainen?
Kysmyslauseet muodostetaan partikkelin か avulla. Kysymysten muodostaminen on helppoa, sillä ei tarvita kuin か viimeiseksi väitelauseen loppuun ja kysymys on valmis eli sanajärjestys pysyy samana. Kysymyslauseissa intonaatio ei ole nouseva, paitsi partikkelin か kohdalla.

Huomaa, että partikkelia か ei voida käyttää kopulan だ kanssa. だ tekee lauseesta erittäin vahvan väitelauseen, eikä ole mitään järkeä väittää jotain asiaa ja kysyä samalla onko asia niin kuin väitetään ("Tämä on aivan varmasti näin?"). Tuttavallisen tyylin kysymykset muodostetaankin ilman kysymyspartikkelia ja kopulaa だ. Puhuttaessa intonaatio nousee hieman kysymyslauseen loppua kohti.

3. Subtantiivi 1 も substantiivi 2 です
Substantiivi 1 on myös substantiivi 2/Substantiivi 1:kin on substantiivi 2
愛子さんも学生ですか。
Mitä tulee Aikoon, onko hänkin opiskelija?
も on mukaanlukeva teema-partikkeli. Se tarkoittaa yksinkertaisesti 'myös' tai vastaa suomen liitepartikkelia '-kin'. Jos lauseen verbi on kielteisessä muodossa, も tarkoittaa '(ei) myöskään' tai vastaa suomen liitepartikkeleita '-kään' ja '-kaan': 秘書ではありませ。ーもではありません。"En ole sihteeri" -"En minäkään"

4. Substantiivi 1 の substantiivi 2
Substantiivi 1:n substantiivi 2
これはあなたの時計ですか。Mitä tähän tulee, onko (tämä) sinun kellosi?
はい、時計です。Kyllä, (se) on minun kelloni.
Partikkeli の ilmaisee possessiivia. Se voi merkitä myös alkuperää: スウェーデンの - ruotsalainen auto tai フィンランドのカイサ - (alkuperältään) suomalainen Kaisa. の-partikkelia seuraava substantiivi (substantiivi 2) voidaan jättää pois, mikäli keskusteluun osallistujille on selvä mistä puhutaan:
アンッティ: それは太郎さんの自転車ですか。
たろう: はい、のです。

Demonstratiivipronominit - こ-そ-あ-ど

Demonstratiivipronominit jakautuvat kolmeen eri sarjaan sen mukaan kuinka lähellädemonstratiivipronominin viittaama asia on kuulijaa ja puhujaa. こーalkuiset viittaavat siihen, että asia on lähellä puhujaa, そーalkuiset taas siihen, että asian on lähellä kuulijaa ja あーalkuiset siihen, ettei asia ole kummankaan keskustelussa mukanaolevan läheisyydessä. Lisäksi on oma どーsarjansa vastaaville kysymyssanoille.

こ- そ- あ- ど-
これ
tämä (tässä)
それ
se (siinä)
あれ
tuo (tuolla)
どれ
mikä?
この
tämä (adjektiivinen)
その
se (adjektiivinen)
あの
tuo (adjektiivinen)
どの
mikä? (adjektiivinen)
こちら
tämä suunta/henkilö
そちら
se suunta/henkilö
あちら
tuo suunta/henkilö
どちら
kumpi suunta/henkilö?

-れ- ja -の-loppuisten demonstratiivipronominien ero on siinä että ensimmäiset voivat esiintyä lauseessa yksinään mutta jälkimmäiset määrittävät aina jotain substantiivia. Voidaan sanoa esimerkiksi "これ時計です", "tämä on kello". "この時計愛子さんのです" tarkoittaa taas "Tämä kello on Aikon". ("このは時計です" ja "これ時計愛子さんのです" ovat siis väärin, koska adjektiivinen この ei voi olla lauseen subjektina eikä これ ole adjektiivinen, joten se ei voi määrittää lauseen subjektia!)

Muuta huomionarvoista

こんにちは。またね

Tervehdys, jota käytetään päivän valoisana aikana. Muita tervehdyksiä ovat mm. 'おはようございます', 'hyvää huomenta' ja こんばんは, 'hyvää iltaa'. また(ね) on ilmaus jota käytetään erottaessa. Usein tähän lisätään myös jonkinlainen ajanmääre, esimerkiksi また明日, huomiseen. Muita hyvästellessä käytettäviä ilmaisuja ovat kohtelias さようなら, 'hyvästi', ja 失礼します, joka on vielä muodollisempi tapa hyvästellä ja tarkoittaa kirjaimellisesti 'teen epäkohteliaisuuden'.

愛子さん

さん on kohteliaisuuteen liittyvä "tittelisuffiksi", joka liitetään henkilöiden nimiin, ja merkitykseltään se vastaa suunnilleen suomen 'herraa', 'rouvaa' tai 'neitiä'. Se voidaan liittää joko sukunimeen tai etunimeen. さん-suffiksia ei käytetä ikinä oman nimen yhteydessä.

こちら、この

こちら tarkoitaa 'tämä tässä' tai 'tämä suunta' ja se on kohtelias tapa ilmaista 'tämä henkilö'. この tarkoittaa ainoastaan tämä henkilö. on kohteliaampi vaihtoehto sanalle ja molemmat siis tarkoittavat 'henkilö' tai 'ihminen'.

はじめまして

はじめまして aloittaa esittäytymisen. Olen kääntänyt tämän tässä muotoon 'hyvää päivää', sillä ilmaisulle ei ole tarkkaa suomenkielistä käännöstä. はじめまして on eräs verbimuoto verbistä 始める, 'aloittaa' ja se kirjoitetaan yleensä hiraganalla.

どうぞよろしく

Fraasi, jota käytetään esittäytymisen yhteydessä. どうぞ tarkoitaa 'ole hyvä' ja ぞよろしく 'olla hyvä' eli yhdessä 'ole kiltti ja ole minulle ystävällinen'. Sillä toivotetaan hyvää jatkoa uudelle tuttavuudella ja toivotaan toisen henkilön suosiollisuutta tulevaisuudessa. Ilmausta よろしく voidaan käyttää myös seuraavasti: 太郎さんによろしく eli 'kerro Taroulle terveisiä'.

アンッチです。愛子です。

Persoonapronominia , 'minä', käytetään japanissa hyvin niukasti verrattuna suomeen. Samoin sinä-sanan, あなた, käyttöä vältellään ja ihmisiä puhutellaan mieluiten heidän nimillään, あいこさん. Muista käyttää asianmukaista suffiksia! Eri kohteliaisuustasoilla käytetään eri pronomineja. Tästä esimerkkinä toinen minää tarkoittava sana, , jota käytetään tuttavallisessa tyylissä. Tätä sanaa käyttävät yleisesti vain miehet, joskin nuoret naiset ovat jossain määrin omaksuneet sanan käytön.

はい ja いいえ

はい tarkoittaa periaatteessa 'kyllä' ja いいえ 'ei', mutta niiden merkitys on laajempi. Kannattaa siis ajatella enemmin, että はい tarkoittaa 'se on totta' ja いいえ 'ei pidä paikkaansa', muuten tietynlaisten ilmaisujen ymmärtämisessä voi tulla vaikeuksia. はい:ta käytetään myös merkityksessä 'kuulin mitä sanoit ja ymmärrän sen (vaikka en olekaan välttämättä samaa mieltä...)'. うん ja ううん ovat tuttavallisen tyylin 'kyllä' ja 'ei'.

どなた,

Molemmat näistä sanoista tarkoittavat 'kuka', mutta どなた on kohteliaampi.

Kysymyssana 何, mikä, äännetään joko なに tai なん. Ääntämystä なん käytetään yleisesti kun sana edeltää tavuja で tai だ.

Jaa tämä sivu:

Etusivulle |  Takaisin sivun alkuun

Kysyttavää? Kommentteja? Virheitä? Toiveita? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille (kirjaudu sisälle tunnuksella "Vierailija" ja salasanalla "kanjikaveri") tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017