Partikkelit

 は   か   も   の   が 

Partikkeleilla ilmaistaan japanissa sanojen erilaisia tehtäviä lauseissa. Ne siis yhdistävät lauseen eri tekijät toisiinsa, niin, että niistä syntyy mielekäs kokonaisuus. Oikean partikkelin käyttö on todella tärkeää, sillä koko lauseen merkitys saattaa muuttua, jos käyttää väärää partikkelia. Partikkeli tulee aina sen sanan jälkeen, johon se vaikuttaa, ja sen takia niitä kutsutaankin joskus postpositioiksi. Patikkelit sijoittuvat siis samanlailla sanan perään kuin suomen sijapäätteetkin. Partikkelit kirjoitetaan aina hiraganalla.

'Asia A は asia B です / だ'
'Asia A on asia B'

Partikkeli は ilmaisee lauseen teemaa eli sitä asia, josta lauseessa puhutaan. Se voidaan kääntää karkeasti suomeksi 'puolestaan' tai 'mitä johonkin tulee'. Teema voidaan joissain tapauksissa suomentaa lauseen subjektiksi, mutta se ei ole todellakaan yksi yhteen sama asia suomen subjektin kanssa. Vaikka teema-partikkeli kirjoitetaan tavulla は eli 'ha', se lausutaan kuitenkin 'wa'.

学生 です / だ。
'Minä [teema] opiskelija [olla]' eli 'Minä olen opiskelija'

Asia B voi olla myös adjektiivi.

この  は 甘い です/甘い
- Tämä persikka on makea.
女の子 は 嬉しいい です/嬉しいい
- Tyttö on iloinen.

Koska keskusteluun osallistujille on selvä, mikä lauseen teema on, se jätetään usein kokonaan pois.

お名前は。 - '(mikä on) sinun nimesi?'
アンッティ です / だ。 - 'Antti [olla]' eli 'olen Antti'

Asia A は asia B です か
Onko asia A asia B?

Kysymyslauseet muodostetaan partikkelin か avulla. Kysymysten muodostaminen on helppoa, sillä ei tarvita kuin か viimeiseksi väitelauseen loppuun ja kysymys on valmis. Sanajärjestys pysyy siis samana. Kysymyslauseissa intonaatio ei ole nouseva, paitsi partikkelin か kohdalla.

アンッティさんはフィンランド人ですか。
- Mitä Anttiin tulee, onko hän suomalainen?

Asia A も Asia B です/だ
'Asia A on myös Asia B' tai 'Asia A:kin on Asia B'

Partikkeli も on mukaanlukeva teema-partikkeli. Sen avulla voidaan esitellä toinen teema keskusteluun. Partikkelin も merkitys on käytännössä 'myös' tai se voi vastata suomen liitepartikkelia '-kin'.

愛子さん も 学生 です/だ。
- 'Aikokin on opiskelija', 'Myös Aiko on opiskelija'

ヨンナさん は フィンランド人 です か。
- Oletko sinä (Jonna) suomalainen?
はい、ペッカ も フィンランド人 です。
- Kyllä, ja Pekkakin on suomalainen.

明日 です か。
- Oletko huomenna vapaa?
はい、アンッティさん も  です。 - Kyllä, ja Anttikin on.

Jos lauseen verbi on kielteisessä muodossa, も tarkoittaa '(ei) myöskään' tai vastaa suomen liitepartikkeleita '-kään' ja '-kaan'

秘書 では ありません。 も では ありません。
- "En ole sihteeri" "En minäkään"

ヨンナさん は ドイツ人 です か。
- Oletko sinä (Jonna) saksalainen?
いいえ、ペッカ も ドイツ人 では ありません。
- En, eikä Pekkakaan ole.

Partikkelilla の on useita eri käyttötarkoituksia.

Asia A の asia B
Asia A:n asia B

これ は あなた の 時計 です か。
Onko tämä sinun kellosi?
はい、時計 です。
Kyllä, (se) on minun kelloni.

Partikkeli の ilmaisee possessiivia. Se voi merkitä myös alkuperää: スウェーデンの - ruotsalainen auto tai フィンランドのカイサ - (alkuperältään) suomalainen Kaisa. の-partikkelia seuraava substantiivi (asia B) voidaan jättää pois, mikäli keskusteluun osallistujille on selvä mistä puhutaan:

アンッティ: これ は太郎さん の 自転車 です か。
太郎はい、 の です。

Partikkelilla が on kaksi eri käyttötarkoitusta.

Asia A が Asia B です/だ
Asia A [täsmennys] asia B [olla]

Partikkeleilla は ja も voidaan ilmaista teemaa ja aloittaa uusia puheenaiheita. Joskus käy kuitenkin niin, ettei teema ole tiedossa. Sitä varten on olemassa partikkeli が, tunniste-partikkeli, jonka avulla voidaan määrittää täsmentämättömiä ja yksilöimättömiä asioita. が-partikkelia sanotaan usein myös subjekti-partikkeliksi, mikä sen merkitys japanin kielessä onkin, mutta se ei vastaa suomen kielen subjektia. Sen takia kannattaa unohtaa edellinen lause ja keskittyä seuraavaan. Yksinkertaistettuna: が-partikkelia käytetään kysymyksissä ja niiden vastauksissa sekä jonkin tietyn asian esittämiseen uutena kuulijalle.

 が シリヤ です か。 - Kuka on Silja?
 が シリヤ です。 - Minä olen Silja.

Huom! Obs!
VÄÄRIN:   フィンランド人 です か。 - Onko kuka suomalainen? (Kirjaimellisesti: 'Kuka'asta puhuen, suomalainen onko?)
OIKEIN:   フィンランド人 です か。 - Kuka on suomalainen?
ペッカ が フィンランド人 です。 - Pekka on suomalainen.

Yritän nyt vielä avata ja selittää edellistä hieman enemmän. Mahdollisimman kirjallinen käännös ajanee asian. 'Kuka on suomalainen' on mahdollisimman sanatarkasti käännettynä 'Kuka täsmentäjä suomalainen on?' eli 'Kuka on (määritteen) suomalainen täsmentäjä?'. Ja vastaus tähänhän kuuluu: 'Pekka täsmentää määritettä suomalainen'. Partikkelia は ei voida käyttää myöskään vastatessa, 'ペッカ は フィンランド人 です。' on väärin, sillä nyt ei ole puhe Pekasta vaan tarkoituksena on täsmentää määrettä 'kuka'.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lause A が, Lause B
Lause A [mutta] Lause B

Partikkeli が voi yhdistää kahta lausetta. Tällöin se suomennetaan joko 'mutta' tai jätetään kokonaan suomentamatta.

バス走ったが、遅れた
- Juoksin bussiin, mutta myöhästyin.
[Puhelimessa:] シリヤですが、部長 は いらっさいます か。
- Tässä on Silja. Onko osastopäällikkö paikalla?Jaa tämä sivu:

Etusivulle |  Takaisin sivun alkuun

Kysyttavää? Kommentteja? Virheitä? Toiveita? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille (kirjaudu sisälle tunnuksella "Vierailija" ja salasanalla "kanjikaveri") tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017