◄ Edellinen  | Takaisin 1. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 17 - 本

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 5
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み ホン (s) ① alkuperä, perusta
② (kasvin) juuri, juuret, varsi
③ kirja, kirjoitus
④ tämä, kyseessä oleva
⑤ pääkohta, pääasia, ydin
⑥ todellinen, tosi, alkuperäinen
⑦ esimerkki, näyte
訓読み もと (s) ① alku, lähtökohta
② alkuperä, lähde
③ perusta, pohja
④ syy, aihe, aiheuttaja
⑤ pääoma, rahavarat
⑥ raaka-aine, ainesosa, valmistusaine
⑦ lähtöpaikka, lähtöpiste
⑧ juuri, juuret
⑨ (siveltimen, syömäpuikkojen ym.) varsi
(lsuf) ⑩ [laskentasuffiksi ruohoille ja puille]
⑪ [laskentasuffiksi haukkametsästyksessä käytetäville haukoille]

 

Esimerkkiyhdyssanat

漢字 ひらがな Suomeksi
ほん (s) ① kirja
② käsikirjoitus
③ perusta, pohja, alkuperä
④ esimerkki, malli
⑤ tosi, totuus, todellisuus
(pref) ⑥ tämä ~, kyseessä oleva, itse ~
⑦ pää-
⑧ tämänpäiväinen, tämän päivän ~
(lsuf) ⑨ [laskentasuffiksi pitkille, pitkulaisille, usein
sylinterinmallisille esineille, esim. kynä, puu, tie]
⑩ ~ elokuva(a), ~ ohjelma(a) [laskentasuffiksi elokuville,
TV-ohjelmille ym.]
⑪ [laskentasuffiksi kendo, judo ym. budolajitekniikoille]
本当 ほんとう (s, adj-no) totuus, todellisuus; tosi, totuudenmukainen, oikea,
ehdoton, aito, puhdas, silkka
本当に ほんとうに (adv) todella, tosi, tosissaan, aivan, erittäin, äärimmäisen
基本 きほん (s, adj-no) perusta, perusteet, lähtökohta, standardi, normi,
vakio; perus, perustava, lähtökohtainen
本物 ほんもの (adj-no, s) ① aito, autenttinen, alkuperäinen; aitous,
autenttisuus, alkuperäisyys
② todellinen, totuudenmukainen; todellisuus, totuudenmukaisuus
③ aito, ehta, perinteinen; aito tuote, aito tavara,
ehta tavara, perinteinen tavara
本来 ほんらい (s-adv, adj-no) ① alun perin, alkuaan, alkujaan, pohjimmiltaan,
sisimmältään, perimmältään; alkuperäinen, pohjimmainen,
perimmäinen
② luonnostaan, luontaisesti, tietysti, luonnoltaan, itsessään,
itsestään; luonnollinen, luontainen, tietty
日本 にほん/にっぽん (s, pn) Japani
本人 ほんにん (s) henkilö itse, hän itse, itse, henkilökohtaisesti
見本 みほん (s) näyte, näytekappale, (meikeistä ym.) testeri
手本 てほん (s) ① malli, esimerkki ② käsialan harjoituskirja
資本 しほん (s) {liik} ① (yrityksen) pääoma, varat
② (kirjanpidossa) oma pääoma
③ pääoma, laitteet [yksi kolmesta taloustieteen tuotannontekijästä]
本屋 ほんや (s) ① kirjakauppa, kirjakauppias
② käsikirjoittaja
③ päärakennus

Voit hakea lisää esimerkkisanoja japani–suomi-sanakirjasta.

Esimerkkilauseet ja fraasit

(Jos et tunnista jotain esimerkeissä esiintyvää kanjia, niin siirrä hiiren osoitin merkin päälle. Kanjin ääntämisohjeet ja suomennos ilmestyvät hetkeksi esiin.)

漢字 Suomeksi

 

◄ Edellinen  | Takaisin 1. vuoden kanjeihin  | Sivun alkuun  | Seuraava ►

Sivua päivitetty viimeksi 20.9.2014

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017