◄ Edellinen | Takaisin 4. vuoden kanjeihin  | Seuraava ►

Kanji 468 - 観

Kirjoitusohje
 

Vetojen lukumäärä: 18
Radikaali:

  読み方 Suomeksi
音読み カン (s) ① katseleminen, tarkastelleminen, silmäilleminen
② huolellisesti tutkiminen, huolellisesti tarkasteleminen
③ pohtiminen, harkitseminen, katselemalla käsittäminen
④ näyttäminen, esitteleminen, esittäminen
⑤ näkymä, näky
⑥ näkemys, näkökanta, ajattelutapa
⑦ vartiotorni
⑧ taolainen temppeli
訓読み み(る) (v1ru, tr) ① nähdä
② katsoa (tarkkaan ja tietoisesti), katsella tarkkaan
③ hoitaa, huolehtia, katsoa että jk asia tulee tehdyksi
④ tutkia, tarkastaa
⑤ kokeilla, testata
⑥ arvioida, tarkastella, arvostella, katsoa tulevaan
⑦ tehdä diagnoosi, diagnosoida
⑧ lukea
⑨ kokea
⑩ [usein muodossa 「と」 + みる] arvioida, ajatella jonkinlaiseksi
(apuv) ⑪ (yk) [verbin て-muotoon liitettynä] testata, kokeilla
み(せる) (v1ru, tr) ① näyttää jtn, esitellä
② näyttää jtn, paljastaa jtn
名乗り あき, しめす, まろ, み

 

熟語例

漢字 ひらがな Suomeksi
観客 かんきゃく (s) yleisö, katsojat, katsoja, katselijat, katselija, katsojakunta
観光 かんこう (s, vs) nähtävyyksien katselu; katsella nähtävyyksiä
観察 かんさつ (s, vs) ① tarkka havainnointi, huolellinen tarkastelu, huolellinen tarkkailu;
havainnoida tarkkaan, tarkastella huolisesti, tarkkailla huolellisesti
② {budd} asioiden todellisen luonteen tajuaminen
観念 かんねん (s, vs) ① käsite, mielikuva, ajatus; käsittää, muodostaa mielikuva, olla
jstn jknlnen ajatus
② (velvollisuuden ym.) tunto, (ajan, etäisyyden ym.) taju; tuntea, tajuta
③ vääjäämättömään valmistautuminen (kuolemaan ym.), alistuminen, hyväksyntä,
hyväksyminen; valmistautua vääjäämättömään, alistua, hyväksyä
④ {budd} meditointi; meditoida
主観 しゅかん (s) ① subjektiivisuus, henkilökohtainen mielipide, henkilökohtainen näkemys
② {fil} subjekti, ego, minä, minuus
観測 かんそく (s, vs) ① havainnointi, havainto, tarkkailu; havainnoida, tarkkailla
② (tarkkailuun perustuva) ennuste, arvaus, havainto; ennustaa (tarkkailun
perusteella), arvata, havainnoida
悲観 ひかん (s, vs) ① pessimismi; suhtautua jhnkn pessimistisesti, olla pessimistinen
asenne jtn kohtaan
② pettymys; pettyä, olla pettynyt (koska asiat eivät menneet odotusten mukaan)
楽観 らっかん (s, vs) ① optimismi; suhtautua jhnkn optimistisesti, olla optimistinen
asenne jtn kohtaan
② toiveikkuus; olla toiveikas
観衆 かんしゅう (s) yleisö, katsojakunta, katsojat, katselijat
観点 かんてん (s) näkökanta, näkökulma, (kuvainnollinen) perspektiivi

Voit hakea lisää esimerkkisanoja suomi-japani-suomi -sanakirjasta.

 

◄ Edellinen |  Takaisin 4. vuoden kanjeihin |  Sivun alkuun |  Seuraava ►

Jaa tämä sivu:

Kysyttävää? Kommentteja? Virheitä? Epäselvyyksiä? Parannusehdotuksia?
- kirjoita foorumille tai lähetä sähköpostia: kanjikaveri [ät] gmail [piste] com

© Silja Ijas 2006–2017