Katakana-taulukot

Katakanat ovat japanin kielessä ainutlaatuisia tavumerkkejä, ja niitä käytetään japanin kirjoittamisen lisäksi myös ainun kielen kirjoittamiseen (ainut ovat Hokkaidon saarella asuva alkuperäiskansa). Kuten hiraganatkin, ne on kehitetty kanjeista, tosin tässä tapauksessa usein poimimalla kanjista jokin tietty osa tai radikaali. Näillä merkeillä kirjoitetaan lähinnä muista kielistä kuin kiinasta japaniin lainatut sanat ja ulkomaiset nimet. Myös useat eläinten ja kasvien nimet on tapana kirjoittaa katakanoilla, samoin onomatopoeiat. Katakanoista löytyy vastaavat 46 tavumerkkiä kuin hiraganastakin, paitsi että tavu (hiraganavastine を) ei ole käytössä. Ennen katakanojen opiskelun aloittamista kannattaa opetella hiraganat.

Katakana-taulukot ovat täysin saman malliset kuin hiragana-taulukotkin, mutta katakanalle on lisäksi yksi taulukko, jossa ovat ulkomaalaisia nimiä muunnettaessa japanilaiselle ääntämiselle tarvittavat lisätavut. Taulukkoa luetaan japanilaisittain oikealta vasemmalle, ylhäältä alas. Eli se alkaa vokaaleista ア, イ, ウ, エ ja オ ja jatkuu k-sarjaan: カ, キ, ク, ケ, コ. Kiinnitä erityisesti huomiota s-sarjan s+i yhdistelmään (シ), t-sarjan t+i (チ) ja t+u (ツ) yhdistelmiin sekä h-sarjan h+u (フ) yhdistelmään, niillä on poikkeuksellinen ääntäminen. Laita hiiri haluamasi tavun päälle niin näet latinisoidun ääntämisohjeen.

Katakana – perustavutaulukko

N W R Y M H N T S K
A
ヰ* I
U
ヱ* E
ヲ* O

* Ei käytetäPerustavujen lisäksi on mahdollista pehmentää tavun konsonantti ja h-sarjan tapauksessa myös koventaa. Pehmentäminen tapahtuu lisäämällä tavun perään oikeaan yläkulmaan eli 濁点 (puhekielessä 濁点:ä kutsutaan nimellä てんてん). H-sarjan vokaalin koventaminen tapahtuu lisäämällä tavun perään oikeaan yläkulmaan eli 半濁点 (puhelikielessä まる).

Huomaa erityisesti miten shi-tavu reagoi pehmennykseen. ja eivät ole juurikaan käytössä vaan niiden sijasta käytetään – ja -tavuja. Laita hiiri haluamasi tavun päälle niin näät latinisoidun ääntämisohjeen. Alla oleva taulukko selventänee asiaa:

Katakana – konsonanttimuutokset -taulukko

H → P H → B T → D S → Z K → G
A
I
U
E
O

Yhdistelmätavujen ideana on yhdistää i-sarjan tavut キ, シ, チ, ニ, ミ, ヒ ja リ tavuihin ヤ, ユ ja ヨ, jolloin saadaan aikaan uusia äänteitä. Käytännössä tavun i-kirjain putoaa pois ja jäljelle jääneeseen konsonanttiin yhdistetään ヤ, ユ tai ヨ ja uusi tavu on valmis. Ota huomioon myös poikkeukset シ, チ ja ジ! Laita hiiri haluamasi tavun päälle niin näät latinisoidun ääntämisohjeen.

Katakana – ャ、ュ、ョ -yhdistelmät -taulukko

P B J G R M H N C S K
ピャ ビャ ジャ ギャ リャ ミャ ヒャ ニャ チャ シャ キャ YA
ピュ ビュ ジュ ギュ リュ ミュ ヒュ ニュ チュ シュ キュ YU
ピョ ビョ ジョ ギョ リョ ミョ ヒョ ニョ チョ ショ キョ YO

Katakanoilla kirjoitetaan muun muassa kaikki lainasanat ja ei-japanilaiset erisnimet. Jotta vierasperäisten nimien ääntäminen saataisiin kuullostamaan mahdollisimman oikealta, on katakanoja varten kehitetty vielä lisäksi muutamia erikois-tavuja. Taulukossa on otettu mukaan jo esitellyt standardiortografian mukaiset tavut selkeyden vuoksi. Täysin uudet tavut on merkitty punaisella.

Katakana – erikoistavut -taulukko

Y V W F CH DY D TY T J SH
ヴァ* ファ チャ デャ テャ ジャ シャ A
ヴィ* ウィ** フィ ディ ティ I
ヴ* チュ デュ ドゥ テュ トゥ ジュ シュ U
イェ ヴェ* ウェ** フェ チェ ジェ シェ E
ヴォ* フォ チョ デョ テョ ジョ ショ O

*V-äännettä merkkaamaan käytetään usein myös b-sarjan tavuja バ, ビ, ブ, ベ ja ボ. Japanilaiset ääntävät v:n joka tapauksessa useimmiten b:nä.
**Joskus käytetään myös vanhentuneita tavuja ヰ ja ヱ.

Pitkät vokaalit, diftongit ja hiatukset

Pitkät vokaalit (kaksi samaa vokaalia peräkkäin), diftongit (saman tavun sisällä kaksi peräkkäistä eri vokaalia) ja hiatukset (kahdessa erillisessä tavussa perättäiset vokaalit) muodostetaan lisäämällä konsonantti+vokaali -tavun perään vaakasuora viiva ー, jos kirjoitetaan länsimaiseen tyyliin vasemmalta oikealla. Viiva on tietysti pystysuora, jos kirjoitetaan perinteiseen japanilaiseen tyyliin ylhäältä alas ja oikealta vasemmalle. Vokaalin pituus on aivan yhtä tärkeää kuin suomessakin, sillä se saattaa muuttaa sanan merkityksen täysin.

Kaksoiskonsonantit

Kaksoiskonsonantti tehdään siten, että kahdennettavan konsonantin eteen lisätään normaalikokoisia katakanoja noin puolet pienempi ツ-tavu eli ッ. Konsonantin kahdentuminen on japanissa aivan yhtä tärkeää kuin suomessakin, sillä se saattaa muuttaa sanan merkityksen täysin. ン-tavua ei voi kahdentaa.

Katakana harjoitukset ja kirjoitusohjeet

Tästä pääset Katakana harjoituksiin ja tästä katakanojen kirjoitusohjeisiin. Harjoitusten tekemiseksi tarvitset kynää ja paperia. Paperi saisi olla mielellään ruudullista, ja aina vaan parempi mikäli ruutujen koko olisi 10 mm x 10 mm (ainakin näin aluksi 🙂 pieni ruutuisempaan paperiin voi siirtyä sitten myöhemmin).