Kanjien perusvetojärjestys

Kanjimerkit muodostavat viivat eli vedot piirretään tavan mukaan aina tietyssä järjestyssä. Järjestys saattaa olla joidenkin merkkien kohdalla hieman erilainen riippuen siitä onko kirjoittaja Manner-Kiinasta, Hongkongista tai vaikkapa nyt Japanista kotoisin. Tämän sivun ohjeet pätevät Japanissa käytettäviin kirjoitussääntöihin.

Kanjikaverin sivuilla on annettu merkkien kirjoitusohjeet ensimmäisen parin sadan kanjin yhteydessä, mutta viime aikoina lisätyissä merkeissä kirjoitusohjeita ei ole. Jos et tiedä jonkin merkin vetojärjestystä, niin käy tutkimassa tätä sivua, jos vaikka saisit selvyyttä järjestykseen. Jos käy niin hullusti, ettei järjestys selviä tätäkään sivua tutkimalla, niin teen kyllä yksittäisiä kirjoitusohjeita kysyttäessä.

Huom! Tämä sivu on vielä kesken ja kaikista säännöistä ei ole vielä tehty animoitua esimerkkiä.

Ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle

Perusnyrkkisääntö on, että vedot piirretään ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle.

Esimerkit

Jos merkki on ”jaettu” vasempaan ja oikeaan puoliskoon, aloitetaan säännön mukaan merkin kirjoittaminen vasemmasta yläreunasta, josta siirrytään alaspäin. Sen jälkeen siirrytään oikeaan yläreunaan piirretään loput vedot ylhäältä alas.

Esimerkit

Vaakaviiva ennen pystyviivaa

Piirrä ensin vaakasuora viiva ja sitten vasta pystysuora viiva.

Esimerkit

Mutta ei sääntöä ilman poikkeusta: merkin alimmainen vaakaviiva tulee viimeisenä pystyviivan jälkeen.

Esimerkit

Koko merkin lävistävä pystyviiva viimeisenä

Jos merkin keskelle tuleva pystysuora veto ylittää merkin muita vetoja tai lävistää koko merkin, piirretään se viimeisenä.

Esimerkit

Keskelle tuleva pystyviiva ennen sen sivuille tulevia vetoja

Piirrä ensimmäisenä keskimmäinen veto ja sitten sitä sivuavat vedot vasemmalla ja oikealla.

Esimerkit

Ympäröivä laatikko ensin, mutta se suljetaan viimeisenä

Laatikonmallisten merkkien ulkopuoli piirretään ensin. Laatikkon piirtäminen aloitetaan vasemmasta pystysuorasta vedosta. Laatikon alareunan sulkeava veto piirretään viimeisenä.

Esimerkit
回 図

Poikkeuksen tähän sääntöön tekee kuitenkin laatikko, joka on avoinna oikeasta reunasta. Näissä tapauksissa vasemman reunan ja alareunan muodostava veto piirretään viimeisenä.

Esimerkit
医 区

Pystyheitto ennen painallusta

Kun merkissä kaksi peräkkäistä vetoa ovat pystyheitto tai veto, joka päättyy pystyheittoon, ja painallus, kirjoitetaan pystyheitto ennen painallusta.

Esimerkit
人 大 文 父

Vaakasuora koko merkin lävistävä veto viimeisenä

Koko merkin lävistävä vaakasuora veto piirretään viimeisenä.

Esimerkit
女 子 毎 写 毒

Huom! Merkin 大 ja siihen pohjautuvien merkkien ensimmäinen veto on kuitenkin vaakaveto.

Esimerkit
大 太 犬

Pilkut viimeisenä

Pilkku piirretään usein viimeisenä.

Esimerkit
犬 太 玉 成 求

Vastakkaiset vedot vuorotellen

Useat merkit kirjoitetaan rytmissä, jossa vastakkaisen suuntaiset vedot vuorottelevat.

Esimerkit
左 友

Tie-radikaali

Tie-radikaali (辶) kirjoitetaan aina viimeisenä. Ensin kirjoitetaan siis oikeassa yläkulmassa olevat vedot ja vasta sitten tie, alkaen vasemmasta yläreunasta ja siirtyen alas ja oikealle.

Esimerkit
道 週 通

Portti-radikaali

Portti-radikaalin (門) kirjoittaminen aloitetaan vasemmasta reunasta. Sitten kirjoitetaan oikea reuna. Viimeisenä piirretään portin sisään tulevat vedot.

Esimerkit
開 間 聞

Keihäs-radikaali

Keihäs-radikaalin (戈) vedot kirjoitetaan järjestyksessä vaakaviiva, painalluskoukku, pystyheitto ja viimeisenä pilkku. Joskus muita vetoja ei kirjoiteta heti vaakaviivan jälkeen vaan välissä piirretään muita vetoja.

Esimerkit
成 感 戦 職

Hyvä-radikaali

Hyvä-radikaalin (艮) kolme viimeistä vetoa kirjoitetaan järjestyksessä pystyviiva-taitto-nousu, lyhyt heitto ja painallus. Kyseessä on siis kolme vetoa, ei kaksi.

Esimerkit
良 食