Korean kirjoittaminen

Korean aakkoset – 한글, hangeul

Korean kirjoitusjärjestelmä on nimeltään 한글, hangeul, ja se merkitsee sekä ”mahtavaa kirjoitusta” että ”korealaista kirjoitusta”. Hangeul on korean kielessä ainutlaatuinen kirjaimisto eikä sitä käytetä minkään muun kielen kuin korean kirjottamiseen.

Kirjoitusjärjestelmän kehitti legendan mukaan Korean Joseon-dynastian neljäs kuningas Sejong Suuri avustajineen vuonna 1443. Tätä ennen koreaa kirjoitettiin ainoastaan kiinasta lainattujen hanja-kirjoitusmerkkien avulla. Hangeulin keksimisen jälkeen sitä ja hanja-merkkejä käytettiin kirjoituksessa sekasin, hanjoilla kirjoitettiin sino-korealaiset sanat (eli kiinalaisperäiset sanat) ja hangeulilla alkuperäiset koreankieliset sanat. Nykyään hanjoja käytetään yhä vähemmän ja vähemmän, pääasiassa tieteellisissä teksteissä ja vaikkapa sanomalehtiotsikoissa.

Nältä sivuilta voit lukea kirjoitusjärjestelmän ja ääntämisen yleisimmistä piirteistä eikä niiden avulla ole tarkoitus varsinaisesti opiskella hangeulia. Opiskelua varten netistä löytyy useita sivuja, jotka ovat tosin englanninkielisiä. Paras puoli näissä sivuissa on kuitenkin se, että niillä voi oikeasti kuunneella miltä kukin äänne kuulostaa. Eihän pelkkien ääntämisohjeiden antaminen kirjoitettuna ei ole mitään oikeaan ääneen verrattuna. Katso tästä lista hyväksi havaitsemistani sivuista.

자모 – korean kirjaimet

Hanguelin perusyksikkö on kirjain, 자모 [jamo]. Jamot jaetaan vokaaleihin ja konsonantteihin. Perusvokaaleja on 6 kappaletta ja -konsonantteja 10 kappaletta. Vokaleista on lisäksi olemassa kahdentyyppisiä kahden perusvokaalin yhteen sulautumia (yhteensä 15). Peruskonsonanttien lisäksi osasta konsonatteja on olemassa aspiroituneet (”kova äänne”) versiot (4 kirjainta) sekä osasta myös ns. kaksoiskonsonantit tai katkoäännekonsonantit (5 kirjainta).

Vokaalit

Seuraavassa taulukossa ovat korean 6 perusvokaalia, joiden pohjalta kaikki muut vokaalit ja vokaaliyhdistelmät on johdettu.

Perusvokaalit
자모
romanisointi a eo o u eu i
ääntäminen [a] [ʌ] [o] [u] [ɯ] [i]

Kuuntele miltä kukin vokaali kuulostaa täällä. (Valitse ensin yläreunasta ”Basic vowels”. Älä hämäänny vokaalin vasemmalla tai yläpuolella olevasta ㅇ-merkistä, tämä mysteeri selvitettään kohdassa tavujen muodostaminen. Laita hiiren osoitin ylärivillä kunkin kirjaimen päälle, niin kuulet kuinka kirjain sanotaan.)

Vokaalisointu

Koreassa vokaalit luokitellaan kolmeen eri luokkaan: -vokaaleihin, -vokaaleihin ja neutraaleihin vokaaleihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että -vokaaleihin-vokaaleihin kuuluva vokaali ei voi yhdistyä vokaaliyhteensulautumissa -vokaalin kanssa tai tulla erilaisissa taivutuksissa heti -vokaaleihin kuuluva vokaalin perään ja toisin päin. Neutraalit vokaalit voivat taas olla yhdessä minkä tahansa vokaalin kanssa.

Kyseessä on siis suomen kielestäkin tuttu vokaalisointu. Vokaalien jako eri luokkiin on esitetty seuraavassa taulukossa:

-, – ja neutraalit vokaalit
-vokaalit ㅏ [a], ㅜ [u]
-vokaalit ㅓ [ʌ], ㅗ [o]
neutraalit vokaalit ㅡ [ɯ], ㅣ [i]
ㅣ-yhdistelmävokaalit

Seuraavassa taulukossa on esitelty yhdistelmävokaaleita, jotka ovat aluperin vokaalin ㅣ ja muiden vokaaleiden yhteensulautumia. Tuloksena on puolivokaaleita, jotka alkavat [j]-äänteellä. Näiden äänteiden alkuperä (ㅣ + vokaali) on hyvä pitää mielessä, koska esimerkiksi verbintaivutuksissa tapahtuu usein niin, että ㅣ-loppuinen verbin vartalo ja jollain muulla vokaalilla alkava taivutuspääte sulautuvat yhteen ja muodostavat tällaisen [j]-äänteen.

Taulukon kaksi ensimmäistä yhdistelmävokaalia (ㅐ ja ㅔ) ovat syntyneet kuitenkin toisenlaisesta yhdistelmästä (vokaali + ㅣ) ja tästä johtuen niiden äännearvokin on muista taulukon vokaaleista eroava.

ㅣ-yhdistelmävokaalit
자모
alkuperä ㅏ + ㅣ ㅓ + ㅣ ㅣ + ㅏ ㅣ + ㅓ ㅣ + ㅗ ㅣ + ㅜ ㅣ + ㅐ ㅣ + ㅔ
romanisointi ae e ya yeo yo yu yae ye
ääntäminen [ɛ] [e] [ja] [jʌ] [jo] [ju] [jɛ] [je]

Kuuntele miltä kukin äänne kuulostaa täällä. (Valitse ensin yläreunasta ”Basic vowels”. Tavut ㅐ ja ㅔ löytyvät ”Complex vowels”-välilehdeltä. Laita hiiren osoitin ylärivillä kunkin kirjaimen päälle, niin kuulet kuinka kirjain sanotaan.)

Erityisesti nuorten ihmisten puhuessa vokaalit ㅐ ja ㅔ kuulostavat usein samalta ja ne molemmat äännetään [e].

ㅗ/ㅜ-yhdistelmävokaalit

Seuraavan taulukon vokaalit ovat yhdistelmävokaaleita, jotka ovat vokaalien ㅗ ja ㅜ ja muiden vokaaleiden yhteensulautumia. Tuloksena on puolivokaaleita, jotka alkavat [w]-äänteellä. Mukana on myös yksi poikkeuksellinen yhdistelmä, jossa käytetään vokaalia ㅡ ja joka saa tietysti hieman erilaisen äännearvon.

Huomaa miten -vokaali ㅜ voidaan yhdistää ainoastaan toiseen -vokaaliin ㅓ, ㅓ:sta johdettuun vokaaliin ㅔ tai neutraaliin vokaaliin ㅣ. Samaten -vokaali ㅗ voidaan yhdistää ainoastaan toiseen -vokaaliin ㅏ, ㅏ:sta johdettuun vokaaliinㅐ tai neutraaliin vokaaliin ㅣ.

W-yhdistelmävokaalit
자모
alkuperä ㅗ + ㅏ ㅜ + ㅓ ㅗ + ㅣ ㅜ + ㅣ ㅡ + ㅣ ㅗ + ㅐ ㅜ + ㅔ
romanisointi wa weo oe wi ui wae we
ääntäminen [wa] [wʌ] [wø] [wi] [ɰi] [wɛ] [we]

Kuuntele miltä kukin äänne kuulostaa täällä. (Valitse ensin yläreunasta ”Complex vowels”. Laita hiiren osoitin ylärivillä kunkin kirjaimen päälle, niin kuulet kuinka kirjain sanotaan.)

Konsonantit

Seuraavassa taulukossa esitellään 10 korean peruskonsonanttia. Kohdassa romanisointi/ääntäminen on annettu osalle konsonanteista kaksi eri ääntämisvaihtoehtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että konsonantin ollessa tavun alussa tai lopussa, se luetaan ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti ja kun se on tavun keskellä, niin se luetaan toisen vaihtoehdon mukaisesti. Esimerkiksi konsonantti ㄱ luetaan ”k” kun se aloittaa tai lopettaa tavun ja ”g” kun se on tavun keskellä. Lue lisää konsonanttien sijannista riippuvasta äänneasusta.

Kullakin korean konsonantilla on nimi. Esimerkiksi kirjaimen ㄱ nimi on 기역 ja se äännetään ”kiyʌk” eli juuri kuten edellä kuvailtiin: ㄱ on tavun alussa ”k” ja tavun lopussa ”k”. Huomaa kirjainten ㅅ, ㅈ ja ㅎ poikkeuksellinen ääntäminen tavun lopussa: ”t”.

Peruskonsonantit
자모
romanisointi k tai g n t tai d r tai l m p tai b s – tai ng j tai ch h
ääntäminen [k] tai [g] [n] (mutta usein
sanan alussa
ennemminkin nd)
[t] tai [d] [ɾ] tai [l] [m] (mutta usein
sanan alussa
ennemminkin mb)
[p] tai [b] [s] mykkä tai [ŋ] [dʑ] tai [tʑ] [h]
konsonantin nimi 기역 니은 디귿 리을 미음 비읍 시옷 이응 지읒 히읗
nimen romanisointi kiyeok nieun tigeut rieul mieum pieup shiot ieung jieut hieut

Kuuntele miltä kukin äänne kuulostaa täällä. (Valitse ensin yläreunasta ”Consonants”. Laita hiiren osoitin ylärivillä kunkin kirjaimen päälle, niin kuulet kuinka kirjain sanotaan.)

Aspiroituneet konsonantit

Konsonanteista ㄱ, ㄷ, ㅂ ja ㅈ on myös aspiroituneet versiot eli ns. kovat konsonantit. Aspiroituneissa äänteissä puhalletaan voimakkaasti ilmaa ulos ja lopputuloksena on jotakuinkin ääneet [kh], [th], [ph] ja [ch].

Kaikki aspiroituneet konsonantit, paitsi ㅈ, äännetään samalla tavalla huolimatta siitä ovatko ne tavun alussa vai lopussa. Seuraavassa taulukossa on nähtävissä aspiroituneet konsonantit.

Aspiroituneet konsonantit
자모
romanisointi kh th ph ch
ääntäminen [kʰ] [tʰ] [pʰ] [ʨʰ]
konsonantin nimi 키읔 티읕 피읖 치읓
nimen romanisointi khieuk thieut phieup chieut

Kuuntele miltä kukin äänne kuulostaa täällä. (Valitse ensin yläreunasta ”Consonants”. Laita hiiren osoitin ylärivillä kunkin kirjaimen päälle, niin kuulet kuinka kirjain sanotaan.)

Kaksoiskonsonantit

Lopuksi vielä kaksoiskonsonantit. Kun kaksoiskonsonantti on sanan alussa, se äännetään hieman painokkaammin kuin sen yksinkertainen versio. Sanan keskellä se äännetään kuten suomen kaksoiskonsonantit.

Kaksoiskonsonantit
자모
romanisointi kk tai gg tt tai dd pp tai bb ss jj
ääntäminen [k͈] [t͈] [p͈] [s͈] [ʨ͈]
konsonantin nimi 쌍 기역 쌍 디귿 쌍 비읍 쌍 시옷 쌍 지읒
nimen romanisointi ssang kiyeok ssang tigeut ssang pieup ssang shiot ssang jieut

Kuuntele miltä kukin äänne kuulostaa täällä. (Valitse ensin yläreunasta ”Consonants”. Laita hiiren osoitin ylärivillä kunkin kirjaimen päälle, niin kuulet kuinka kirjain sanotaan.)

Tavujen muodostaminen

Edellä opittuja kirjaimia ei voi kuitenkaan käyttää yksinään kirjoittamisessa. Ne on yhdisteltävä tavuiksi. Tavussa on oltava aina vähintään yksi konsonantti (K) ja yksi vokaali (V), juuri tässä järjestyksessä. Tavut kirjoitetaan ikään kuin pienen laatikon (tavublokin) sisään. Jos vokaali on malliltaan pystysuora (esim. ㅏ, ㅓ), niin se kirjoitetaan laatikossa aina konsonantin oikealle puolelle. Jos sen malli on taas vaakasuora (esim. ㅜ, ㅗ), niin se kirjoitetaan konsonantit alapuolelle.

konsonantti + pystysuora vokaali konsonantti + vaakasuora vokaali

Esimerkkejä
ㄴ + ㅏ = 나 ㄲ + ㅔ= 께 ㄱ + ㅗ = 고
ㅁ + ㅜ = 무 ㅅ + ㅓ = 서 ㄷ + ㅑ = 댜
ㄹ + ㅠ = 류 ㅊ + ㅏ= 차 ㅆ + ㅣ= 씨
가다 크다 바나나
하다 바다
호수 노래

Entäs jos halutaan kirjoittaa jokin sana, joka alkaa vokaalilla? Vaikkapa nimi Anna? Konsonantti+vokaali -sääntö on ehdoton, joten siitä ei voida poiketa. Nyt kuvaan astuu konsonantti ㅇ. Kun ㅇ aloittaa tavun, se on äänetön, ns. paikanpitäjä konsonantti.

Esimerkkejä
ㅇ + ㅏ = 아 ㅇ + ㅗ = 오 ㅇ + ㅜ = 우
ㅇ + ㅓ = 어 ㅇ + 야 = 야 ㅇ + ㅠ = 유
아이 오이 우유
어디 영어 오다

Konsonantti-vokaali -rakenne on korean yksinkertaisin mahdollinen tavurakenne. Tavuihin on mahdollista liittää lisäksi ns. loppukonsonantti eli 받침 [batchim]. Loppukonsonantti sijoittuu aina tavublokin alareunaan.

konsonantti + pystysuora vokaali + loppukonsonantti konsonantti + vaakasuora vokaali + loppukonsonantti

Esimerkkejä
전기 돕다 손님
책장 고양이 친구

Loppukonsonantteja voi olla myös kaksi. Huomaa, että vain toinen loppukonsonanteista äänetään, jos tavua ei seuraa vokaalilla alkava tavu. Lue lisää kaksoiskonsonanttien ääntymisestä vajaana.

konsonantti + pystysuora vokaali + kaksi loppukonsonanttia konsonantti + vaakasuora vokaali + kaksi loppukonsonanttia

Esimerkkejä
많이 맛없다
싫다 앉다 여덟
삶다 낡다

W-yhdistelmävokaalit sijoittuvat tavublokkeihin seuraavalla tavalla.

konsonantti + yhdistelmävokaali konsonantti + yhdistelmävokaali + loppukonsonantti konsonantti + yhdistelmävokaali + kaksi loppukonsonanttia

Esimerkkejä
도서관 아쉽다
전화 샤워하다
병원 없다 사과

Taulukko korean kirjaimista

Lopuksi vielä taulukko kaikista korean kirjaimista. Samaisen taulukon voit ladata paremmin tulostettavissa olevassa pdf-muodossa tästä.

Vokaalit
a [a] ya [ja] wa [wa]
ae [ɛ] yae [jɛ] wae [wɛ]
eo [ʌ] yeo [jʌ] weo [wʌ]
e [e] ye [je] we [we]
o [o] yo [jo]
u [u] yu [ju]
eu [ɯ]
i [i] oe [wø] wi [wi] ui [ɰi]
Konsonantit
g/k [g/k] k [kʰ] gg/kk [k͈]
n [n]
d/t [d/t] t [tʰ] dd/tt [t͈]
r/l [r/l]
m [m]
b/p [b/p] p [pʰ] bb/pp [p͈]
s [s] ss [s͈]
-/ng [-/ŋ]
j/ch [ʥ/ʨ] ch [ʨʰ] jj [ʨ͈]
h [h]

Linkit

Indianan yliopiston hangeul-opiskelusivu, äänet mukana, erittäin hyvä ja selkeä sivu! Tämän olen linkittänyt kirjaintaulukoiden yhteyteen.
Wikipedian artikkeli ”Hangul”, äänet mukana, paljon selostusta historiasta ym. nippelitietoa.
J. David Eisenbergin ”An Introduction to Korean”-sivut, äänet mukana, paljon selitystä tavujen muodostamisesta, aakkosjärjestyksesta ym. Unohda kuitenkin kirjalliset ääntämisohjeet, ne on tarkoitettu englantia äidinkielenään puhuville, keskity sen sijaan kuunteluun.
Learn to read, write and pronounce Korean, kuuden ”oppitunnin” mittainen kurssi hangeulin opiskeluun. Osittain äänet mukana, paljon hyviä lukuharjoituksia. Kuudes ”oppitunti” ei ole vielä valmis, mutta linkkaan siitä huolimatta, sen verran laadukas sivu. Kirjallisiin ääntämisohjeisiin samat sanat kuin edellisen linkin kohdalla.
Korean wiki project – Opi hangeulit. Olen suomentanut osittain Korean wiki projektin ja Talk to me in Koreanin yhteistyönä laatimaan hangeul-oppaan. Tämä sivu on siis SUOMEKSI (ja pikaista käännöstäni on erittäin suotavaa muokata paremmaksi). Oppaassa on jokaisesta hangeulista äänitteet ja runsaasti esimerkkisanoja äänitteineen. Sivut latautuvat kohtuullisen hitaasti useiden äänitiedostojen takia.